Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Στην εκπνοή της κυνηγετικής περιόδου ήρθε η απαγόρευση του κυνηγίου στον Αμβρακικό Κόλπο

Θέμα: Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

ΑΘΗΝΑ  05/1/2012
Αρ.Πρωτ.: 165205/20


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων στην έκταση των ζωνών Α και Α1 του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού, έτσι όπως αυτές οριοθετούνται στην ΚΥΑ 11989/2008 (17 σχετ), αλλά μόνο στο τμήμα που ανήκει στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Πρέβεζας, δηλαδή στο τμήμα που έχει θεσμοθετηθεί ως Υγροβιότοπος Ραμσάρ. Η απαγόρευση ισχύει για ένα έτος από την δημοσίευση της παρούσης.
 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΗΓΗ: et.diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...