Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Επικήρυξη για τη θανάτωση αρκούδας


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης καταδικάζει την αποτρόπαια θανάτωση αρκούδας, που έγινε πρόσφατα στο Ν. Καστοριάς. Μετά την πληροφόρηση του περιστατικού το Δ.Σ. της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ αποφάσισε:

- την άμεση υποβολή μήνυσης για παράνομη θανάτωση αρκούδας

- την επικήρυξη του δράστη ή των δραστών με 2.000 Ευρώ, ως αμοιβή σε όποιον με τις πληροφορίες του οδηγήσει στη σύλληψη και οριστική τους καταδίκη

Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ θα συνεχίσει να αποτελεί αρωγό της Πολιτείας προς την διερεύνηση των αιτίων που οδηγούν, ακόμα και σήμερα, στην θανάτωση αρκούδας και στην αναζήτηση λύσεων, σύμφωνα με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Στην κατεύθυνση αυτή οι κυνηγετικές οργανώσεις εργάζονται και θα σταθούν συμπαραστάτες, παρέχοντας προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο ΠΔ «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του»

Η περιοχή της Νήσου Τήλου και των παρακείμενων νησίδων αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την προστασία της άγριας ζωής και έχει ενταθεί στον Εθνικό κατάλογο του Δικτύου Natura 2000 με την επωνυμία «ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI» σαν Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τον κωδικό GR 4210024.

Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας στη χώρα μας. Διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.

Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Μελέτη με τίτλο «Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Τήλο, για Εμπλουτισμό και Διάσωση της Πανίδας και της Χλωρίδας, Διάσωση Αποδημητικών Πτηνών στην περιοχή της νήσου Τήλου» από τον Δήμο Τήλου Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε δε με την οικ. 186912/3421/23-10-2006 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Από τη μελέτη αυτή προέκυψε πρόταση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση της περιοχής σαν «Περιοχή
Οικοανάπτυξης» σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία(Ν 1650/86).

Στη συνέχεια με το νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως το νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60 Α΄) τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο πδ, κυρίως όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των περιοχών προστασίας (ονόματα των περιοχών
προστασίας).

Έτσι δημιουργήθηκαν δύο διακριτές ομάδες ζωνών προστασίας.

1. Περιοχές Προστασίας της Φύσης:

α) Περιοχή Κούτσουμπα της νήσου Τήλου.

β) Περιοχή Σταυρού της νήσου Τήλου.

γ) Περιοχή Βορείων Ακτών της νήσου Τήλου, η οποία απαρτίζεται από δύο διακεκριμένα τμήματα.

δ) Περιοχή Μονής Αγ. Παντελεήμονα – Προφήτη Ηλία – Παλαιοκάστρου της νήσου Τήλου.

ε) Νησίδες και βραχονησίδες Τήλου (Γαϊδουρονήσι, Χαέ, Πρασούδα, Γάιδαρος Λεθρών ή Νησί, Αντίτηλος ή Άσκενα, Χοιρονήσι,
Πελεκούσα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Γιακουμή και λοιπές νησίδες, βραχονησίδες του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου).

στ) Παρόχθιες Περιοχές της νήσου Τήλου.

Διαχειριστικός στόχος για τις περιοχές Προστασίας της Φύσης είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις.

2. Περιοχές Οικοανάπτυξης:

Οι εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται εντός του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου και εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Οικοανάπτυξης.

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, βάσει και ειδικότερων όρων που θα καθοριστούν στο Σχέδιο Διαχείρισης

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του ευαίσθητου οικοσυστήματος και του τοπίου όσο και τις ανάγκες της κοινωνίας της περιοχής για βιώσιμη ανάπτυξη.

ΠΗΓΗ:
opengov.gr

Αλεκτορίς η Ελληνική

Η λέξη της εβδομάδας: Η πέρδικα. 
Επιστ. ονομ: Alectoris graeca (αλεκτορίς, η ελληνική)

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός (
24grammata.com)

Γλωσσικά


Το πανέμορφο τούτο πτηνό έχει ένα αρκετά «δύσοσμο» όνομα. Κατά το λεξικό του Μπαμπινιώτη, η λέξη πέρδικα παράγεται από το το ρ. πέρδομαι (: πορδίζω, βδέω > βδελυρός), λόγω του θορύβου που προκαλούν τα φτερά της. Η ερμηνεία της λέξης μπορεί να είναι “δύσοσμη” ο λαός μας, όμως, εδώ και χιλιάδες χρόνια, την αναφέρει στο λόγο του, είτε επειδή θέλει να αναφερθεί στην όμορφη γυναίκα : «καλώς την να την πέρδικα, που περπατάει λεβέντικα» ή την «περδικόστηθη», είτε επειδή αναφέρεται στην καλή υγεία: «σε δυο μέρες θα είσαι περδίκι», είτε αναφέρεται στο θάρρος του ανθρώπου: «το λέει η περδικούλα του». Από τα Ελληνικά προέρχεται και η επιστημονική της ονομασία “alectoris graeca”, ενώ στις περισσότερες γλώσσες φέρει τον προσδιορισμό “graeca” (: η ελληνική). Στα Ιταλικά ονομάζεται: cutornice, στα Αγγλικά: rock patridge, στα Γαλλικά: perdix bertavella, στα Γερμανικά: alpensteinhuhn, στα Ισπανικά: perdiz grieca, στα Ολλανδικά: europese steenpatrijz. Στα Ελληνικα, η αλεκτορίς, η ελληνική, αποκαλείται και ορεινή πέρδικα ή πέρδικα του βουνού ή μπαρταβέλλα, ή βουνίσια ή πετροπέρδικα. Οι Έλληνες είχαν, πάντα, μία ιδιαίτερη σχέση με το πτηνό, γι αυτό έδιναν το όνομα «Πέρδικα» στα χωριά τους (Αίγινα, Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία). Απαντάται, ακόμα, ως όνομα χωριού το «Περδικόβρυση» (στην Αρκαδία, στη Φθιώτιδα, στη Μεσσηνία, στην Αιτωλοακαρνανία), αλλά και «Περδικόρραχη» (στην Άρτα), καθώς και «Περδικορράχη» (στα Τρίκαλα).

Αναφορές στα αρχαία κείμενα


Σύμφωνα με την παράδοση της αρχαιότητας, η πέρδικα ήταν μια ψυχρή και αναίσθητη γυναίκα. Μια μέρα, όπως κάθονταν δίπλα σε ένα πουρνάρι, είδε το μυθικό Δαίδαλο την στιγμή που έθαβε τον άμοιρο γιο του, τον Ίκαρο. Αντί να λυπηθεί για το δυστύχημα αυτό, όπως θα έκανε κάθε συμπονετικός άνθρωπος, άρχισε να ειρωνεύεται. Ο Θεός τότε οργίστηκε και την μεταμόρφωσε σε πουλί. Οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν σε ιδιαίτερη εκτίμηση και τη θεωρούσαν ως ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα εδέσματα, που, μάλλον, απευθυνόταν στους πλούσιους Αθηναίους. Χαρακτηριστικό είναι το το δίστιχο του «Εμπόρου» του Διφίλου (Κoch II, 550) « Μα τον Δία, για μας δεν είναι δυνατόν να δούμε την πέρδικα και τη τσίχλα ούτε στον αέρα να πετάει» και υπονοεί «πόσο, μάλλον να τη φάμε». Στην αρχαιότητα ήταν αρκετά διαδεδομένα τα περδικοτροφεία με τις οικόσιτες πέρδικες και γινόταν διάκριση από τις λιβαδοπέρδικες (ατταγας). Στους Αχαρνεις, στ. 873, αναφέρεται ότι «Βοιωτός έμπορος φέρνει ατταγάς στην αγορά της Αθήνας από την ορνιθοτρόφο Κωπαΐδα». Αν και στα αρχαία κείμενα υπάρχουν αποσπάσματα που επαινούσαν τους «Αιγύπτιους ατταγάς». Ο γιατρός Ορειβάσιος προτείνει να μαγειρεύεται μια μέρα μετά τη σφαγή για να είναι πιο μαλακό το κρέας της. Αξιόλογες συνταγές για τη μαγειρική της πέρδικας παρέχει και ο Ρωμαίος Απίκιος (di re coquinaria, VI). O Aριστοτέλης και ο Θεόφραστος υποστήριζαν ότι η πέρδικα παραλλάζει τη φωνή της. Γενικά, η πέρδικα εθεωρείτο πονηρό και πανούργο πτηνό. Γι αυτό ο Αριστοφάνης αποκαλεί ως «πέρδικα» κάποιον πανούργο και δόλιο έμπορο. Ακόμα και ο σοφιστής Αθήναιος (160 – 230μ.Χ., περ.) συμφωνεί για την πανουργία του πτηνού (Αθην., 388b). Τέλος, ο Αριστοφάνης (στους Όρνιθες) χαρακτηρίζει ως “πέρδικες” τους δειλούς και άτιμους ανθρώπους.Την πονηριά της πέρδικας εξιστορεί και ο Αίσωπος σε ένα μύθο του: ... Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο 24grammata.com κλικ εδώ ...Αναφορές στη Λόγια και Δημοτική ποίηση: Μάνη, Κύπρο, Ρούμελη, Θεσσαλία, Κρήτη).


ΠΗΓΗ: 24grammata.com

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Επιχείρηση διάσωσης ενός όρνιου, με τη συνδρομή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
23/11/2011

Ένα όρνιο (Gyps fulvus) παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου της λίμνης Κερκίνης. Η Κυνηγετική Ομοσπονδίας Μακεδονία – Θράκης ενημερώθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη της, που διατηρεί στην περιοχή, και αμέσως έδωσε εντολή όπως ενισχυθεί η διατροφή του όρνιου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ομάδα εθελοντών κυνηγών που παρέχουν σε σταθερή βάση στο πτηνό διάφορα κομμάτια κρέατος.

Το πουλί είναι δακτυλιωμένο και μετά από επικοινωνία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο όρνιο προέρχεται από περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου και εξασθενημένο βρήκε ως προσωρινό τόπο στάσης την περιοχή της Κερκίνης. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συνεργάτη της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, Δασοπόνο κ. Χ. Καλαϊτζή, το όρνιο κάνει σύντομες μικρές πτήσεις, επομένως είναι σε θέση να πετά, αλλά όχι ικανό για μεγαλύτερες πτήσεις. Εκτιμάται πως μετά από την ενίσχυση της τροφής του σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του.

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΑΘ

ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ


Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου, ένας ημεδαπός 24 ετών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
 

Συγκεκριμένα, στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής, ύστερα από διαπληκτισμό των δύο αδερφών λόγω προσωπικών διαφορών στο σπίτι του 24χρονου μικρότερου αδελφού, ο τελευταίος πυροβόλησε μία φορά με κυνηγετική καραμπίνα τον 35χρονο αδελφό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι. Στη συνέχεια πυροβόλησε άσκοπα μία φορά στον αέρα έξω από του σπιτιού του.

Ο 35χρονος διεκομίσθη για νοσηλεία αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και ακολούθως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ η υγεία του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
 

Το όπλο και δύο κάλυκες κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.
 

Στο μεταξύ, συνελήφθησαν στο Παλιούρι Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσανδρείας, δύο ημεδαποί 47 και 46 ετών, διότι κατελήφθησαν επ' αυτοφώρω από τους αστυνομικούς να έχουν αφαιρέσει από το κάμπινγκ του ΕΟΤ δύο παλιά κουφώματα αλουμινίου από παράθυρα κτιριακών εγκαταστάσεων.

ΠΗΓΗ: halkidikinews.gr

Αλιεύτηκε άγνωστο ψάρι στη Λευκάδα

Πριν λίγες μέρες στην Λευκάδα αλιεύτηκε το ψάρι της φωτογραφίας. Κανένας όμως δεν γνώριζε την ταυτότητά του.

Λογικά κι αυτό ζει σε πολύ μεγάλο βάθος και για άγνωστους λόγους μας επισκέφτηκε!!


Όποιος γνωρίζει την ονομασία του ας μας ενημερώσει!!


Από τα σχόλια αναγνωστών στην σελίδα (Υποβρύχιο Κυνήγι), όπου το είδαμε, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα βενθοπελαγικό είδος ψαριού με το κοινό όνομα βάτος [Ruvettus pretiosus (Cocco 1829) (Perciformes, Gempylidae), φραγκοσυκιά, μυρσίνη ή βάτος (oilfish)].

 

www.kolivas.de

ΠΗΓΗ: radiolefkada.gr 

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΑ Σκότωσαν 4 κρι κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς


Ένας λαθροθήρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο φαράγγι της Σαμαρίας, διότι κυνηγούσε, μαζί με άλλα άτομα, κρητικούς αίγαγρους. Οι λαθροκυνηγοί είχαν σκοτώσει ήδη 4 από τα άγρια ζώα.

Η ομάδα των λαθροκυνηγών εντοπίστηκε στην τοποθεσία ''Καλυβάκι'' στην καρδιά του φαραγγιού . Οι αστυνομικοί και οι δασικοί υπάλληλοι έκλεισαν τους διόδους διαφυγής τους, αλλά οι τέσσερις πέτυχαν, τελικά, να διαφύγουν.

Ωστόσο, το θέαμα που αντίκρισαν οι υπάλληλοι του δασαρχείου και οι αστυνομικοί ήταν αποκρουστικό καθώς τα τέσσερα ζώα που είχαν θανατοθεί με πυροβόλο όπλο είχαν γδαρθεί.

Τα 3 ήταν αρσενικά και το ένα θηλυκό και οι λαθροθήρες θα τα πουλούσαν στην αγορά της Κρήτης, αντί 70 ευρώ το κιλό. Οι δράστες γνώριζαν μάλιστα πως αυτή την περίοδο, λόγω αναπαραγωγής οι κρητικοί αίγαγροι έχουν μειωμένα αντανακλαστικά.

Ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί προστατευόμενο είδος, καθώς βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Το κυνήγι του απαγορεύεται, όπως απαγορευμένη για κυνήγι είναι και η περιοχή του φαραγγιού.


Οι Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν βολίδες από τα όπλα των λαθροκυνηγών και το όπλο του συλληφθέντα. Η ταυτότητα πάντως των ατόμων που διέφυγαν της σύλληψης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι γνωστή

ΠΗΓΗ:
diananews.gr

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Επιτροπή Φορέων Περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας

Νόμος του κράτους με "συνοπτικές διαδικασίες"
το ειδικό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών

Ανακοίνωση εξέδωσε η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπής Φορέων Περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» για την «Θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», την οποία προσυπογράφουν και η Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου καθώς και ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού και στην οποία αναφέρει τα εξής:

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Πυροβολήθηκε θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15/11/2011

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμού κατά υπαλλήλου της θηροφύλακα.

Συγκεκριμένα το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου σε περιοχή του Ν. Χαλκιδικής, όπου απαγορεύεται η θήρα, ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας κατά την άσκηση της υπηρεσίας του και κατόπιν καταγγελίας σταμάτησε διερχόμενο όχημα για πραγματοποίηση ελέγχου. Αντ’ αυτού οι επιβαίνοντες στο όχημα δεν σταμάτησαν και ένας εξ αυτών κατέβηκε και πυροβόλησε τρεις φορές κατά του θηροφύλακα, ευτυχώς χωρίς να τον τραυματίσει, προξενώντας σημαντικές ζημιές στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή. Έρευνα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά το σοβαρό έργο που πραγματοποιούν οι κυνηγετικές οργανώσεις, όταν την ίδια στιγμή κάποιοι καθισμένοι στους καναπέδες τους ασκούν «επιδοτούμενη περιβαλλοντική πολιτική» και δεν διστάζουν να λοιδωρούν κατά του έργου και των ανθρώπων που ασκούν θηροφύλαξη, διατυπώνοντας μάλιστα και τη φράση – κλισέ «βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Με την «μπουκιά» στο στόμα...


Θρήνους και κοπετούς από το κόμμα των Οικολόγων – Πρασίνων και τις μεγάλες περιβαλλοντικές ΜκΟ προκαλεί το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, που στερεί από τις οικολογικές οργανώσεις... τη μεγαλύτερη «μπουκιά» του Πράσινου Ταμείου!

Η... καραμπόλα εσόδων - εξόδων και η θνησιγενής δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, διατάραξε πολύ σοβαρά το «μόντους βιβέντι» που είχε καθιερωθεί μεταξύ των μεγάλων ΜκΟ και του υπουργείου Περιβάλλοντος, από τα χρόνια της Τίνας Μπιρμπίλη...

Αλλος τύπος ο κ. Παπακωνσταντίνου, πολύ πιο πιεστική πλέον η τρόικα, τα έκανε και «ρόιδο» η κυβέρνηση στην είσπραξη των εσόδων, όλα δείχνουν πως το «Πράσινο Ταμείο»... μας τελείωσε.

Η κυβέρνηση αποφάσισε πως το 95% των πόρων του Πράσινου Ταμείου θα διοχετεύεται πλέον για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, και μόλις το 5% θα χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικές δράσεις.

Οπως έγινε για δεκαετίες ολόκληρες και με τις εισφορές των κυνηγών -μέσω των αδειών- για φιλοθηραματικούς σκοπούς, από τα 4 δισ. ευρώ που εκτιμάται πως θα έχει συγκεντρώσει το «Πράσινο Ταμείο» έως το 2014, τα...3,6 δισ. θα απορροφηθούν από... τη μαύρη τρύπα του χρέους!

Το W.W.F, η Ορνιθολογική και οι λοιπές οργανώσεις, αισθάνονται σαν κάποιος να τους πήρε τη μεγαλύτερη «μπουκιά» από το στόμα, και, μεταξύ μας, κάτι τέτοιο έγινε...

Η μέχρι τώρα «πεπατημένη» είχε δείξει ότι τα περισσότερα από τα «κεφάλαια» του Πράσινου Ταμείου δεν θα κατευθύνονταν σε ουσιαστικές δράσεις για την άγρια ζωή και το περιβάλλον, αλλά σε οργανώσεις, μελετητές και μηχανισμούς που έχουν αποκτήσει μια... επαγγελματική και «μεταπρατική» σχέση μαζί του!

Οι κυνηγοί που εισφέρουν ετησίως στο Πράσινο Ταμείο γύρω στα 14.000.000 ευρώ ως δημόσια τέλη με την ανανέωση των αδειών τους, στην ουσία προικοδοτούσαν περιβαλλοντικές ΜκΟ που έχουν ως στρατηγικό τους στόχο, τον περιορισμό ή την κατάργηση του κυνηγίου!

Χωρίς δηλαδή να έχουν εισφέρει ούτε... τσακιστό σεντς στο Πράσινο Ταμείο, «εχθρικές» ως προς το κυνήγι ΜκΟ χρησιμοποιούσαν τους πόρους και το υστέρημα των κυνηγών και των οργανώσεών τους, για να αποκτήσουν έναντί τους συγκριτικό πλεονέκτημα...

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στον χώρο των περιβαλλοντικών ΜκΟ ανθεί ένα άλλο είδος... golden boys που έχουν «επαγγελματικοποιήσει» τη σχέση τους με την οικολογία, με όλες τις ευκαιρίες που έχει αυτό σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο για τα στελέχη τους...

Από την άλλη όμως, η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει και... πόσο ψηλά είναι στις προτεραιότητές της η άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής!

Είναι όπως και με τους φόρους... Αφού δεν βρίσκονται (;) ποτέ οι φοροδιαφεύγοντες, ξεζουμίζονται τα μόνιμα υποζύγια.

Στην προκειμένη περίπτωση, στερούνται πόροι από τη φύση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της χώρας, προς χάριν μιας «δημοσιονομικής εξυγίανσης» που μάλλον θα αργήσει πολύ!

ΠΗΓΗ: diananews.gr

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους αλιείς του Αμβρακικού Κόλπου οι πολλές μέδουσες!


Προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους αλιείς του Αμβρακικού Κόλπου οι πολλές μέδουσες που τις τελευταίες μέρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή.Οι μέδουσες ‘εφτασαν μέχρι το λιμάνι της Πρέβεζας «καλύπτοντας» σχεδόν την επιφάνεια της θάλασσας.Σύμφωνα με τους ψαράδες το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες και τον άνεμο που επικρατούσε τις τελευταίες μέρες στην περιοχή «μεταφέροντας» τις μέδουσες από τα ανοιχτά του Αμβρακικού προς τα αβαθή του λιμανιού.Πάντως η εμφάνιση τόσων πολλών μεδουσών αυτή την εποχή και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται ως μια ασυνήθιστη κατάσταση που μπορεί να οφείλεται και σε άλλες-πέραν του καιρού- αιτίες.Ιδιο είναι το σκηνικό και στην άλλη πλευρά του Αμβρακικού στην Αρτα όπου οι αλιείς πολλές φορές βλέπουν τα δίχτυα τους να καταστρέφονται από μεγάλες ποσότητες μεδουσών οι οποίες φτάνουν σε βάρος ακόμη και τα δέκα κιλά!«Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των μεδουσών» τονίζει ο πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού-και ψαράς ο ίδιος- Παύλος Χαραλάμπους συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με την μείωση του ιχθυοπληθυσμού αλλά και των θαλάσσιων χελωνών (οι οποίες κατά κύριο λόγο τρέφονται με μέδουσες).Ο κ.Χαραλάμπους επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου σημειώνοντας ότι η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει σε λήψη μέτρων που θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ρύπανσης.

ΠΗΓΗ: epirusgate
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...