Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για αποσύρσεις αλιευτικών σκαφών


Υπεγράφη την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Χάρη Παμπούκη απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους, στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013.

Ειδικότερα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ παράλληλα απλοποιεί και κάποιες από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού: Ανησυχία και ευαισθητοποίηση για τις νεκρές χελώνες


Προτείνει Κέντρο πρώτων βοηθειών στην Κόπραινα

Το άνοιγμα του κέντρου πρώτων βοηθειών στην Κόπραινα σκέφτεται να προτείνει ο φορέας διαχείρισης Αμβρακικού ώστε να μπορούν να περιθάλπονται εκεί κάποια περιστατικά θαλάσσιων χελωνών που είναι τραυματισμένες. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στο θέμα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta επιδιώκει ο φορέας διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού μετά και από την πρόσφατη περίπτωση εντοπισμού μιας ακόμα νεκρής χελώνας στον Αμβρακικό η οποία φαίνεται να κακοποιήθηκε βάναυσα. «Ο μεγάλος πλούτος του Αμβρακικού φαίνεται ιδιαίτερα από τα ρινοδέλφινα και τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta που συνεχίζουν να διαβιούν σε αυτόν και είναι είδη σπάνια, όπως και τα υδρόβια πτηνά» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η βιολόγος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Μαρία Κατσικάτσου όπου γίνεται αναφορά στα περιστατικά θανάτου των θαλάσσιων χελωνών τα οποία αυξάνονται ανησυχητικά και στις αιτίες που τα προκαλούν.

Έλλειμμα διαφάνειας στη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Θα διατηρηθεί και μετά τον ανασχηματισμό;


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας πλήθος περιπτώσεων αδιαφάνειας και κακής διαχείρισης στους χειρισμούς του Δημοσίου, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της αξιοπιστίας του συνόλου του πολιτικού μας συστήματος. Ένας από τους τομείς που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική έλλειψη θεσμικού ελέγχου, σχετίζεται με το καθεστώς της αθρόας και ανεξέλεγκτης, όπως αποδεικνύεται, χρηματοδότησης των διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δρουν στην Ελλάδα.

Την αντίληψη αυτή που ήδη διακατείχε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας, ήρθε να επιβεβαιώσει η πρόσφατη έρευνα της Βουλής των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα της εισήγησης των Βουλευτών Αθ.Τσούρα και Ι.Τραγάκη οι οποίοι διερεύνησαν με απόφαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το καθεστώς της δράσης και της λειτουργίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα, είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν την «ανεπάρκεια συντονισμένου ελέγχου των χρηματοδοτήσεων των σχετικών δράσεών τους, απουσία ενιαίου, σαφούς θεσμικού πλαισίου και αδυναμία πλήρους χαρτογράφησης τους». Οι παραπάνω Βουλευτές επισημαίνουν ακόμη πως «Από τα στοιχεία με τις χρηματοδοτήσεις διαφόρων ΜΚΟ που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από τα Υπουργεία, επιβεβαιώθηκε ανάγλυφα η αδυναμία ενός συντονισμένου ελέγχου των χρηματοδοτήσεων, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χρηματοδότησης ΜΚΟ με αμφισβητούμενη ή ακόμα και ελάχιστη δράση».

Ένα από τα Υπουργεία που παρά την οικονομική κρίση έχει προς διάθεση των διαφόρων ΜΚΟ σημαντικά κονδύλια, τόσο από Εθνικούς όσο και από Ευρωπαϊκούς πόρους, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το συγκεκριμένο Υπουργείο, από ιδρύσεώς του τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και την απομάκρυνση της πρώην υπουργού κ.Τίνας Μπιρμπίλη, συνεργάστηκε επιλεκτικά ακόμη και σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο με μία συγκεκριμένη ομάδα περιβαλλοντικών ΜΚΟ που αποτελείται από τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS.

Η συνεργασία ενός κρατικού φορέα με μία ή περισσότερες μη διαπιστευμένες ΜΚΟ δεν είναι εξορισμού μεμπτή. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι παραπάνω οργανώσεις, ή τα διάφορα νυν και πρώην στελέχη τους, αναλαμβάνουν σχεδόν σε αποκλειστικότητα τις μελέτες και τα έργα για την προστασία, τον έλεγχο και την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός αυτού, συμμετέχουν, με διορισμένους από το Υπουργείο εκπροσώπους τους, σε πληθώρα διαχειριστικών επιτροπών και φορέων δημόσιας χρηματοδότησης και ελέγχου, με σημαντικό βαθμό εμπλοκής στην κρατική διαχείριση. Είναι προφανές ότι ο όρος «Μη Κυβερνητικός Οργανισμός» με τον οποίο αυτοχαρακτηρίζονται, τείνει να γίνει ασύμβατος με τον ρόλο που αναλαμβάνουν, υποκαθιστώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τους κρατικούς θεσμούς και την δημόσια διοίκηση. Η δράση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ συμπληρώνεται από το γεγονός πως, σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπρόσωποί τους είναι και υπαλληλικά στελέχη του Υπουργείου. Το γεγονός αυτό από μόνο του, πέραν της ηθικής νομιμοποίησης, δημιουργεί και εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη αυτά καταφέρνουν τελικά να διακρίνουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου που χρηματοδοτεί, από τα συμφέροντα των χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ:
Χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους χωρίς να δημοσιεύουν αναλυτικά στοιχεία για την αξιοποίηση των παραπάνω χρημάτων και συγκεκριμένα για τη μεθοδολογία και την αποτελεσματικότητα των «επιστημονικών» μελετών και προγραμμάτων που εκπονούν.
Επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την κατάρτιση νόμων του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις περιορίζουν σε βαθμό απαγόρευσης θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών (που σχετίζονται με το επάγγελμα ή τον ελεύθερο χρόνο τους) υπό το πρόσχημα (στο βαθμό που αυτό δεν τεκμαίρεται επιστημονικά) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
Αποδεικνύεται σε αρκετές περιπτώσεις πως στερούνται της απαραίτητης επιστημονικής επάρκειας για την κατάθεση προτάσεων και την εκπόνηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων, ακόμη και για ζητήματα που σχετίζονται με το «αντικείμενό» τους (βλ. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Κόκκινο Βιβλίο 2009 - Πρόγραμμα life για τον Αιγαιόγλαρο)
Χρηματοδοτούνται με υπέρογκα ποσά, που ξεπερνούν ακόμη και τα 2.000.000 ευρώ ετησίως, από διάφορα «ιδρύματα» που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (βλ. WWF), από πολυεθνικές επιχειρήσεις, κλπ. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτηματικά για το καθεστώς αυτών των επιχορηγήσεων, για τις προτεραιότητες που θέτουν οι χορηγοί αλλά και οι αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων καθώς και για την επίδραση που ενδεχομένως έχει η οικονομική δραστηριότητα και τα συμφέροντα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους πολλές φορές ιδρυμάτων.
Οι 7 από τις 10 δεν εντάχθηκαν στον έλεγχο που διενεργείται από τις αρχές του έτους από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς έχουν ιδρυθεί προ του 1997 γεγονός που εγείρει έντονα ερωτηματικά.
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σαν επισφράγισμα της αδιαφανούς εμπλοκής των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο δημόσιο βίο, θα τις διαφημίσει δωρεάν σε σποτάκια που θα κοστίσουν 24.600 ευρώ μόνο για τη δημιουργία τους και πιθανά πολύ περισσότερα για την προβολή τους...

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμούμε πως μέχρι τη θέσπιση κανόνων για «τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση ενός ενιαίου εθνικού και δεσμευτικού μητρώου ΜΚΟ» και «τη δημιουργία ενός ευέλικτου τακτικού μηχανισμού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων των ΜΚΟ όταν αυτές επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους» που προτείνεται από τους Βουλευτές στη σχετική εισήγησή τους, το ΥΠΕΚΑ υπό την νέα ηγεσία του πρέπει να προχωρήσει άμεσα και αποτελεσματικά,
Στην αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δράσης όλων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο για τα χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εκπόνησαν με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι σήμερα.
Στην αναθεώρηση και επαναξιολόγηση όλων των διατάξεων που υπέγραψε η τέως Υπουργός ΠΕΚΑ κα Μπιρμπίλη και προέβλεπαν τη συμμετοχή εκπροσώπων των (συγκεκριμένων) ΜΚΟ σε θεσμικές επιτροπές και φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και την κατανομή και διάθεση των σχετικών (πράσινων) πόρων, όπως είναι η «Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής», η «Επιτροπή Φύση 2000», η διαχειρίστρια αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» καθώς και όλες οι αρμόδιες επιτροπές για την κατανομή και διάθεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ελπίζουμε ότι η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και προσωπικά ο νέος Υπουργός κ.Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα αξιοποιήσει τόσο τα πορίσματα της Επιτροπής Διαφάνειας της Βουλής, όσο και την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας να τερματιστεί το καθεστώς κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας δραστηριότητες της περιβόητης βιομηχανίας περιβαλλοντικών μελετών που έχει στηθεί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, και θα ξεδιαλύνει το θολό τοπίο που έχει δημιουργήσει η δράση και η συμμετοχή των ΜΚΟ στον δημόσιο βίο της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά η απόλυτη διαφάνεια στις μελλοντικές συνεργασίες και σχέσεις του ΥΠΕΚΑ με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, να δημοσιευτούν όλα τα κριτήρια που διέπουν τις αποφάσεις επιλογής τους ως συνεργάτες, τα κριτήρια αναθέσεων των διάφορων περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων αλλά και η αξιολόγηση κάθε μελέτης ή προγράμματος που εκπονούν με εθνικούς - κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους χειρισμούς του ΥΠΕΚΑ που αφορούν σε δημόσια περιουσία (φυσικό περιβάλλον) και δημόσιο χρήμα (πράσινοι πόροι).

Από τις πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων από τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, η ομάδα των 10 περιβαλλοντικών ΜΚΟ επισκέφθηκε ήδη το Υπουργείο για ενημέρωση προφανώς του νέου Υπουργού. Ελπίζουμε ότι με την ίδια ταχύτητα και αποδοχή θα γίνουν δεκτά και τα αιτήματα των κυνηγετικών οργανώσεων οι οποίες, τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά, πρέπει να είναι οι βασικοί συνεργάτες του Υπουργείου στα θέματα του κυνηγιού.

Καλούμε την νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να οριοθετήσει τις σχέσεις και την επιρροή των διάφορων περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε ό,τι αφορά την διαχείριση του κυνηγιού στην χώρα μας, να απορρίψει όλες τις ιδεολογικές αντικυνηγετικές προκαταλήψεις τους και να εφαρμόσει επιτέλους επιστημονικές μεθόδους και κριτήρια στη διαχείριση της θήρας και των θηραματικών πληθυσμών.

ΠΗΓΗ: ΩΡΙΩΝ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Για το κυνήγι στον ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ


Θετικές εισηγήσεις από τις Δ/νσεις Δασών Άρτας και Πρέβεζας, στο πλευρό μας σύμπασα και η τοπική κοινωνία.

Σιωπή από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Όπως είναι γνωστό και από το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, απεστάλη έγγραφο από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Υγρότοπων Αμβρακικού κ. Αλμπάνη προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση της θήρας στον Αμβρακικό μετά τη λήξη της απαγορευτικής τριετίας.


Στην ουσία η ενέργεια αυτή από εμάς ερμηνεύεται καθαρά, ως προσπάθεια μετατόπισης ευθύνης και θα περιμέναμε από το Φορέα περισσότερα ή τουλάχιστον να εφαρμόζονται όσα συζητιούνται, να είναι πιο κοντά σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και σ’ αυτές των κυνηγών, γιατί εάν κάποιοι από το Φορέα δεν ξεπεράσουν τις όποιες εμμονές που έχουν μαζί μας, είναι δύσκολο να λειτουργήσουμε και να πορευτούμε σ’ αυτόν τον τόπο.

Για όλους εμάς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της περιοχής, αλλά και το σύνολο των κυνηγών της Άρτας, το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού δεν συναίνεσε στο θέμα του κυνηγίου προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και απογοήτευση. Το αίτημά μας είναι δίκαιο και σε σωστές βάσεις τοποθετημένο, δεν ζητάμε τίποτα παράλογο και εξωπραγματικό, ένα κομμάτι του τόπου μας να μπορούν να εξασκούν οι κυνηγοί ένα από τα παραδοσιακά και ιδιαίτερα αγαπητά κυνήγια, αυτό των υδροβίων.

Μετά τη λήψη του εγγράφου το Υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε έγγραφο στις Διευθύνσεις Δασών Άρτας, Πρέβεζας και Αιτωλ/νίας και ζήτησε τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα και από όσα γνωρίζουμε τόσο η Δ/νση Δασών Άρτας, όσο και η Δ/νση Δασών Πρέβεζας εισηγήθηκαν θετικά και επιβεβλημένη την ανάγκη να επιτραπεί το κυνήγι στις επτά περιοχές, όπως αυτές προβλέπονται και στη σχετική μελέτη που συντάχτηκε από το βιολόγο κ. Περγαντή για λογαριασμό της ΕΤΑΝΑΜ.

Τώρα βεβαίως είμαστε εν αναμονή της απόφασης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη λύση, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της περιοχής μας δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα την τελευταία τριετία και επισημαίνουμε και συνάμα ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των εκλεγμένων οργάνων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υπογραφή συμπαράστασης στο αίτημα των κυνηγών.

Αναλυτικά ευχαριστούμε θερμά τον Αιρετό Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλειο Ψαθά, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου, το Δήμαρχο Αρταίων κ. Ιωάννη Παπαλέξη, το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη, το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιο Γιαννούλη, το Δήμαρχο Ζηρού κ. Δημήτριο Γιολδάση καθώς και τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Άρτας κ. Ηλία Κοίλια για τη συμπαράστασή τους στο πλευρό των κυνηγών της περιοχής, πράγμα που σημαίνει όλη η τοπική κοινωνία είναι μαζί μας.

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.


  

Νεκρός πελαργός στο καμπαναριό της εκκλησίας


Στις 13 Ιουλίου 2011 ένα συγκινητικό και πραγματικά πολύ λυπηρό γεγονός συνέβη στα Κολομόδια Άρτας. Ένας θηλυκός πελαργός δυστυχώς δεν πρόλαβε να πάει την τροφή στα μικρά του και έπεσε νεκρός στο καμπαναριό της εκκλησίας έχοντας γεμάτο το ράμφος του με μικρούς αρουραίους.

Συγκεκριμένα στον τρούλο του καμπαναριού υπάρχει επί σειρά ετών φωλιά για πελαργούς και κάθε χρόνο φιλοξενεί τα πουλιά. Θεωρήθηκε απίθανο να πνίγηκε από την τροφή διότι ήταν ένας ενήλικος πελαργός, πράγμα που σημαίνει ότι διέθετε εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ως αίτιο του θανάτου μάλλον ήταν οι αρουραίοι, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ήδη νεκροί από κάποιοι φάρμακο και το διάστημα, από το σημείο τροφοληψίας, μέχρι και τη φωλιά, αποδείχθηκε μοιραίο για τον άτυχο πελαργό.


Οι κάτοικοι μόλις αντιλήφθηκαν το γεγονός επικοινώνησαν με τον Κυνηγετικό Σύλλογο ανήσυχοι μήπως τα μικρά δεν καταφέρουν να επιβιώσουν, λόγω της απώλειας της μητέρας τους. Όλοι μας ήμασταν σε ετοιμότητα και παρακολουθώντας τα από κοντά διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη αυτόνομα και μέσα στην ατυχία τους τελικά τα κατάφεραν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πελαργοί είναι το σύμβολο της Ελληνικής υπαίθρου και είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στους αγρότες, οι οποίοι τους θεωρούν ωφέλιμους αφού τρώνε ποντίκια, φίδια, έντομα κ.λ.π., τα τελευταία χρόνια όμως οι πληθυσμοί των πελαργών μειώνονται αισθητά και στην περιοχή μας και αυτό πρέπει όλους μας να μας ευαισθητοποιήσει.

 
ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Γαβριάς «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»


ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Μεγάλο δημοτικό πανηγύρι στις 13, 14 και 15 Αυγούστου 2011 και καλεί όσους επιθυμούν να διασκεδάσουν πραγματικά, να επισκεφτούν τη Γαβριά Άρτας και να γλεντήσουν υπό τους ήχους της δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής.


Είσοδος – χορός ελεύθερος, τιμές προσιτές, πλούσια λαχειοφόρος αγορά.


13 Αυγούστου κλαρίνο ΜΑΚΗΣ ΜΠΕΚΟΣ


τραγούδι ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ

14 Αυγούστου κλαρίνο ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


τραγούδι ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΜΗ

15 Αυγούστου κλαρίνο ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


τραγούδι ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αυτοί που φεύγουν


Στις 18 Ιουλίου 2011 έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο Βαγγέλης Παπατάτσης από τα Θεοδώριανα Άρτας σε ηλικία μόλις 36 ετών, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, που συνέβη στην περιοχή. Θλίψη και πόνο σκόρπισε στην κυνηγετική οικογένεια η είδηση του θανάτου του, αφού ήταν ένας καλός και αγαπητός φίλος όλων μας και έφυγε από κοντά μας τόσο ξαφνικά, γρήγορα και άδικα. Στον τόπο που γεννήθηκε, έζησε, αγάπησε και γνώριζε τόσα καλά, συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Μια δεύτερη τραγωδία για την οικογένειά του, αφού πριν από δύο χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο και ο αδελφός του. Είναι δύσκολα τα λόγια παρηγοριάς για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και κουράγιο………

Καλό ταξίδι φίλε Βαγγέλη…….

Από τον Πρόεδρο, το ΔΣ του Συλλόγου και όλους τους φίλους κυνηγούς.

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

Νέοι κυνηγοί


Όσοι σκοπεύουν να αγοράσουν κυνηγετικό όπλο, ζητούν από την Αστυνομική Αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, στη συνέχεια αγοράζουν το όπλο και κατόπιν εντός μηνός εφοδιάζονται με Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου,

όσοι δεν θα αγοράσουν κυνηγετικό όπλο εφοδιάζονται από την Αστυνομική Αρχή με ειδική Βεβαίωση.

Και στις δύο περιπτώσεις θα προσκομίσουν στην Αστυνομία Ιατρικό Πιστοποιητικό για να τους χορηγηθεί Άδεια Κατοχής ή η σχετική Βεβαίωση.

Κατόπιν ακολουθούν με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων κυνηγών, θα προμηθευτούν για το σκοπό αυτό ειδικό ερωτηματολόγιο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας (τηλ. 2681-0-73804).

Η διαδικασία της Αστυνομίας διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα γι’ αυτό θα πρέπει να αρχίστε έγκαιρα τη σχετική διαδικασία.

Οι φίλοι του διαδικτύου θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας για όλες τις ερωτήσεις του τέστ καθώς και τον τύπο του Ιατρικού Πιστοποιητικού.

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος


Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε σ’ αυτές έχει ως εξής:

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Σ.Ε.


Πρόεδρος: Παπαδόδημας Νικόλαος


Αντιπρόεδρος: Καραγιάννης Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας: Αραμπατζής Γεώργιος

Ταμίας: Μπογιάκης Σπυρίδων

Σύμβουλος: Κυριαζόπουλος Χρήστος

Ελεγκτική Επιτροπή:


Θεοδωράκης Ισίδωρος – Χατζηδούρος Νεκτάριος


ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ


1. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΗΛΩΤΑ ΟΠΛΑ

Δηλώνονται με 120,00 ευρώ πρόστιμο

Εφοδιάζονται πλέον με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, οι κάτοχοι τέτοιων όπλων, όπλων δηλαδή που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στις Αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄ 67/05-04-2011), σας γνωρίζουμε ότι κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2168/93 άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου , δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με τη δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας κατοχής, μεταξύ των οποίων και την καταβολή τέλους 60,00 ευρώ υπέρ Μ.Τ.Σ και 60,00 ευρώ για ένσημο ΕΛ.ΑΣ.


Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι κάτοχοι τέτοιων όπλων να προσέρχονται στις Αστυνομικές Αρχές και να τακτοποιούν αυτού του είδους τις εκκρεμότητες.

2. ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ


Παράταση ισχύος Αδειών Κατοχής μέχρι 30 -11-2011

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6700/3-668231/19-2-2010 έγγραφο της Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρατείνεται μέχρι 30 – 11- 2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.


Γεγονός είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δοθεί αρκετές παρατάσεις και παρόλα αυτά αρκετοί κάτοχοι κυνηγετικών όπλων από αμέλεια ή άγνοια αφήνουν αδήλωτα τα όπλα, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες του Νόμου.

Οι κάτοχοι των όπλων δεν είναι μόνο εν ενεργεία κυνηγοί αλλά και παλαιότεροι κυνηγοί που πιθανόν να σταμάτησαν να βγάζουν άδεια, συνάδελφοι που έχουν φύγει από τη ζωή και τα όπλα πέρασαν σε κληρονόμους χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως προς το κυνηγετικό όπλο.

Όμως σε καμία εξ’ αυτών των περιπτώσεων δεν υπάρχει ελαφρυντικό, γι΄ αυτό όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι ανά δέκα χρόνια, όπως ορίζει ο Νόμος να δηλώνουμε τα όπλα μας στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων, για τη μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, εντός της άνω προθεσμίας, συνιστά παράνομη κατοχή αυτών και σε βάρος των υπαιτίων, πέραν των ποινικών, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα περί όπλων νομοθεσία κυρώσεις.
 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Παράταση ισχύος από 3 σε 10 έτη 


Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ)

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 3009/2/23- λδ’/16-5-2011 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µε ΦΕΚ 1212/Β/14-6-2011, και παρακαλούµε να λάβετε γνώση.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτής «οι προβλεπόµενες από το άρθρο 10 παρ. 10 εδάφιο α’ του Ν. 2168/1993 βεβαιώσεις ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή τους. Με τη λήξη της ισχύος τους, οι βεβαιώσεις αυτές ανανεώνονται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα αφού προηγουµένως υποβληθούν τα προβλεπόµενα για την αρχική έκδοση της βεβαίωσης δικαιολογητικά».

Εποµένως, για την ανανέωση άδειας θήρας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σε ισχύ άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (Α.Κ.Κ.Ο) ή βεβαίωση –ότι ο κυνηγός πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται µε τις απαιτούµενες διαδικασίες µόλις παύει η ισχύ της.


Έλεγχος κυνηγόσκυλων


Παρακαλούμε τους συναδέλφους κυνηγούς όταν εκπαιδεύουν τα κυνηγόσκυλα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσο μπορούν να ελέγχουν αυτά και ιδιαίτερα όταν στην περιοχή υπάρχουν ζώα.

Τονίζουμε και υπενθυμίζουμε αυτό, λόγω και της καταγγελίας κτηνοτρόφου της περιοχής της Ροδαυγής για προβλήματα που προέκυψαν από κυνηγόσκυλα στο κοπάδι του. Πραγματικά είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συμβαίνει, γιατί πάνω από όλα σεβασμός στον κόπο και το μόχθο του αγρότη και του κτηνοτρόφου.

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Έφοδος στο Σχιστό


Αλλη μια έφοδο πραγματοποίησαν οι θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας στο παζάρι του Σχιστού, προσπαθώντας να καταστείλουν το παράνομο εμπόριο άγριων ωδικών πουλιών που συχνά διεξάγεται εκεί...

Μαζί τους ήταν και ο δασονόμος του Πειραιά, εκπροσωπώντας τη Δασική Υπηρεσία που ελλείψει πιστώσεων και προσωπικού, ελάχιστα μπορεί να κάνει για να ΄΄αστυνομεύσει΄΄ το κύκλωμα που με παγίδες και ξόβεργες λυμαίνεται την ύπαιθρο και μεταπωλεί τη ΄΄λεία΄΄ του στο Σχιστό.

Τρεις τέτοιοι ΄΄έμποροι΄΄ συνελήφθησαν από τους θηροφύλακες, ενώ δεκάδες άγρια πουλιά κατασχέθηκαν και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν στην ύπαιθρο.

Η έφοδος στο Σχιστό ήταν η κατάληξη μιας εβδομαδιαίας εξόρμησης των θηροφυλάκων της Δ΄ΚΟΣΕ σε παρόμοια ΄΄στέκια΄΄ της περιοχής του Πειραιά, όπου άλλα επτά άτομα συνελήφθησαν για τον ίδιο λόγο.

Σε μια περίπτωση μάλιστα, οι άνδρες της Θηροφυλακής ανακάλυψαν και κατέσχεσαν μέσα σε κατάστημα και έναν…αλιγάτορα!

ΠΗΓΗ: diananews.gr

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Δολοφονήθηκε αρκούδα στη Ράμια


Μια καφέ αρκούδα βρέθηκε από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών Άρτας δολοφονημένη στη θέση "Κερασούλα" της τοπικής κοινότητας Ράμιας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι υπάλληλοι έφτασαν εκεί το πρωί της Πέμπτης (14-7) μετά από καταγγελίες ντόπιων για την ύπαρξη της νεκρής αρκούδας. Σύμφωνα με τον υπέυθυνο Θήρας της Διεύθυνσης Δασών Άρτας, Κώστα Κατσούλα που έχει αναλάβει την υπόθεση, η δολοφονία έγινε πριν από περίπου δέκα μέρες, αφού το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σήψη. 

Η αρκούδα, μεσαίου μεγέθους ανήκει στο εξαιρετικά σπάνιο είδος της καφέ αρκούδας, πιθανώς πυροβολήθηκε σε άλλο σημείο και τραυματισμένη έφτασε και ξεψύχησε δίπλα στο δρόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ουδέποτε αναφέρθηκε ούτε δηλώθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζημιά από αρκούδα σε κοπάδια της περιοχής.

Το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας, έχει πάρει καταθέσεις από μάρτυρες και έχει ήδη στείλει την υπόθεση στην Εισαγγελία Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των στοιχείων και στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Η θανάτωση αρκούδας τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο χρόνων.

ΠΗΓΗ:
theodoriana.com

Θετική εξέλιξη είχε το τραγικό γεγονός με τον πελαργό


Θετική εξέλιξη είχε το τραγικό γεγονός με τον πελαργό που έχασε την ζωή του από δηλητηριασμένα ποντίκια, που ανέφερα σε προηγούμενη μου ανάρτηση.

Τα μικρά επιβιώσαν χάρη στην φροντίδα του αρσενικού χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά τους σε κάποιο ειδικό χώρο. Σε επικοινωνία που είχε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας με τον κύριο Γιώργο Τατση, με καθησύχασε λέγοντας μου πώς την φροντίδα των μικρών πελαργών θα την αναλάβει το αρσενικό της οικογένειας και κατά συνέπια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Εγώ τα παρατηρούσα όλες αυτές τις μέρες και διαπίστωσα ότι χαίρουν άκρας υγείας, δοκιμάζοντας μάλιστα τις δυνάμεις τους για να κατακτήσουν τους αιθέρες και για να κάνουν το μεγάλο ταξίδι σε λίγο καιρό.

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Από την Άρτα ο νικητής του διαγωνισμού του Κυνηγότοπου Άρτας για το γιλέκο κυνηγιού


 Από την Άρτα ανέδειξε τελικά νικητή η προχθεσινή κλήρωση του Κυνηγότοπου Άρτας για το γιλέκο. 
 Πρώτος τυχερός ο Τζίμας Χρήστος από τα Κολομόδια Άρτας, ο οποίος δεν επιθυμούσε να παραλάβει το δώρο για προσωπικούς λόγους και δεύτερος, o Παπαρούνης Χρήστος από το Γλυκόριζο Άρτας ο οποίος ορίζεται και ο νικητής για το γιλέκο. Ο Χρήστος Παπαρούνης παρέλαβε το δώρο του με ιδιαίτερη χαρά από τον κύριο Κωνσταντίνου σήμερα το πρωί, μας ευχαρίστησε για το δώρο του, και εμείς του ευχόμαστε «καλά κυνήγια».
  Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια διαφήμισης των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον χώρο με πολλά και πλούσια δώρα…

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Σώθηκαν οι μικροί πελαργοί χάρη στη θυσία της μητέρας τους


Σήμερα το απόγευμα στο χωριό μας συνέβη ένα συγκινητικό και συνάμα τραγικό γεγονός. Ένας θηλυκός πελαργός βρέθηκε νεκρός στον περίβολο της εκκλησίας. Συγκεκριμένα στον τρούλο του καμπαναριού υπάρχει επί σειρά ετών φωλιά για πελαργούς. Την φετινή φουρνιά όμως την περίμενε ένα τραγικό γεγονός. Το θηλυκό της οικογένειας λοιπόν, πλησιάζοντας στη φωλιά έπεσε νεκρό, έχοντας τροφή για τα μικρά του στο ράμφος του. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, διαπίστωσα ότι στο ράμφος του είχε ως τροφή για τα μικρά αρουραίους. Θεωρώ απίθανο να πνίγηκε από την τροφή διότι ήταν ένας ενήλικος πελαργός, πράγμα που σημαίνει ότι διέθετε εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Θεωρώ ως αίτιο του θανάτου του τους αρουραίους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ήδη νεκροί από ποντικοφάρμακο. Αυτό που ενισχύει το συλλογισμό μου είναι ο αυξημένος αριθμός αρουραίων τα τελευταία χρόνια στις καλλιέργειες, η εξόντωση των οποίων συνήθως γίνεται με την χρήση ποντικοφάρμακου. Αυτό το διάστημα, από το σημείο τροφοληψείας, μέχρι και τη φωλιά, αποδείχθηκε μοιραίο για τον άτυχο πελαργό. Το θετικό της όλης υπόθεσης ήταν ότι τελικά ο πελαργός δεν πρόλαβε ή δεν θέλησε να ταΐσει τα μικρά του, προλαμβάνοντας έτσι τουλάχιστον τον χαμό και των μικρών. 

Προκειμένου να διευθετηθεί η επιβίωση των μικρών πελαργών, εγώ και άλλοι συγχωριανοί μου, επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας, κύριο Κωνσταντίνο Μπέλλο, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως αύριο θα γίνει μια οργανωμένη επιχείρηση με τη συνεργασία της πυροσβεστικής για την διάσωση και την μεταφορά των μικρών πελαργών στο εξειδικευμένο Κέντρο Αγρίων Ζώων της Αίγινας. 

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσω και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά την αυριανή ημέρα.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Συνάντηση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Δριβελέγκα με Φιλοζωικές Οργανώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας συναντήθηκε σήμερα με φιλοζωικές οργανώσεις και ειδικότερα με την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και την Ζωοφιλική Ομοσπονδία Αττικής – Σαρωνικού.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το σχέδιο νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι δεδομένη η ευαισθησία και το ενδιαφέρον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Το YΠΑΑ&Τ με το νέο σχέδιο νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική προστασία των ζώων συντροφιάς μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και στην προστασία κάθε κατηγορίας ζώων από την κακοποίηση και βάναυση μεταχείρισή τους, τη χρησιμοποίηση και την εκμετάλλευσή τους σε δημόσια κερδοσκοπικά θεάματα κλπ.

Είχαμε μια ουσιαστική κουβέντα με τις φιλοζωικές οργανώσεις και καταγράφηκαν όλες οι απόψεις. Οι φορείς δεσμεύτηκαν έως την Παρασκευή να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις που ανέπτυξαν».

Ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας δεσμεύτηκε ότι μετά την κατάθεση των προτάσεων και πριν την παρουσίαση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση με τους εκπροσώπους των φιλοζωικών οργανώσεων.

Τόνισε δε, ότι μέσα από το συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο που θα συνεχιστεί με τους φορείς και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η ηγεσία του ΥΠΑΑ&Τ θα καταλήξει σε ένα άρτιο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑ&Τ

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Ανοικτή επιστολή της ΣΚΟΛΕΖ.


"Το ΔΣ της Σκοπευτικής Λέσχης Ζαγορίου αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τους 40 και πλέον σκοπευτές και τους συλλόγους τους που δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στον αγώνα των Ασπραγγέλων που τελικά ματαιώθηκε.
Ο Σύλλογός μας από τις αρχές Απριλίου είχε στείλει επιστολή - η οποία δημοσιεύθηκε και στον "σκοπευτή" - προς τον κο Δήμαρχο Ζαγορίου και το Δημοτικό Συμβούλιο που γνωστοποιούσε την ανάθεση του αγώνα και παράλληλα έθετε συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούσαν την κατάσταση του σκοπευτηρίου.
Ο Δήμος δεν μπήκε στο κόπο μιας έστω και αρνητικής απάντησης στην πρωτοκολλημένη επιστολή μας, όπως έκανε και πέρυσι σε άλλη επιστολή ιδιώτη που ζητούσε να επενδύσει στο σκοπευτήριο φτιάχνοντας διαδρομές sporting ,έχοντας στην ευθύνη του και την συντήρηση του σκοπευτηρίου.
Επίσης παρ όλες τις παρακλήσεις μας, δεν συνέταξε μια απλή αίτηση προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την ανανέωση της ’δειας Λειτουργίας του Σκοπευτηρίου.
Κατόπιν τούτου η Σκοπευτική Λέσχη Ζαγορίου δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής του αγώνα υπό τον φόβο της διακοπής του από την καταγγελία κάποιου καλοθελητού.
Ελπίζουμε ότι ο Δήμος και οι Δημοτικοί άρχοντες κάποια στιγμή θα αντιληφθούν ότι η στάση που τηρούν απέναντι στη μοναδική αθλητική εγκατάσταση στο είδος της στη Βορειοδυτική Ελλάδα, που πληρώθηκε με χρήματα από το υστέρημα του Ελληνικού Λαού, έχει προ πολλού ξεπεράσει τα έσχατα όρια της αθλιότητας και της γελοιότητας". Για το ΔΣ της ΣΚΟΛΕΖ υπογράφει ο Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Ζωρδούμης. Στη φωτο το πανέμορφη σκοπευτήριο των Ασπραγγέλων το οποίο αφήνεται να μαραζώσει. Έγκλημα χωρίς τιμωρία (;).

ΠΗΓΗ: skopeftis.gr

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Μια μέρα απέμεινε για τον μεγάλο διαγωνισμό του Κυνηγότοπου Άρτας.


Μια μέρα απέμεινε για τον μεγάλο διαγωνισμό του Κυνηγότοπου Άρτας.

Ένα γιλέκο κυνηγίου της εταιρίας Gamenide αξίας 56 Ευρώ θα κερδίσει ο τυχερός αναγνώστης από το κατάστημα ειδών Κυνηγίου και Αλιείας του κυρίου Κωνσταντίνου στην Άρτα, μέχρι αύριο το μεσημέρι, «Δευτέρα 11 Ιουλίου».


Μεγάλο το ενδιαφέρον για το γιλέκο με ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών.

Η αρχή του εγχειρήματος για διαφήμιση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του κυνηγιού και αλιείας, άρχισε πολύ καλά.

Στόχος του Κυνηγότοπου Άρτας είναι να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις διαφημίζοντας τες, και από την άλλη να επιβραβεύσει τους αναγνώστες του με δώρα που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις αυτές για την προβολή τους.

Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία…

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Νησί "Βούβαλος" - ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας - Περιφ. Ηπείρου.

Κυνηγότοπος Άρτας: Μου εστάλη μέσω facebook το παρακάτω δημοσίευμα από το Blog «Αετός των Τζουμέρκων». Επρόκειτο για την πώληση της νήσου Βούβαλος του Αμβρακικού, σε Τούρκο επιχειρηματία όπως κατονομάζει το δημοσίευμα. Εμπλεκόμενος φορέας η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Άρτας που όπως παρουσιάζει το δημοσίευμα, δεν έχει δώσει καμία απάντηση για το αν ισχύει ή όχι αυτή η εκδοχή. Σας παραθέτω αυτό το δημοσίευμα και φοβάμαι πως μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και την τοπική κοινωνία.

Πριν ένα ακριβώς χρόνο στις 8.07.10 στην εφημερίδα "Η ΓΝΩΜΗ" της Άρτας δημοσιεύθηκε η παρακάτω επιστολή. Αφορούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού Βούβαλος στον Αμβρακικό.
 

Επειδή η υπόθεση αυτού του νησιού φαίνεται να οδεύει προς πώληση σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο πανελλήνιο, αλλά και τοπικό τύπο, νομίζουμε ότι η επιστολή εκείνη έχει την δική της σημασία.

Στην όλη ιστορία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νησιού δείχνει να εμπλέκεται η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Άρτας, η οποία ρωτήθηκε για την αντιπαράθεση που είχε με την τότε διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου τον Δεκέμβριο του 08 και να απαντήσει σε ότι δημόσια η Περιφέρεια καταλόγιζε στη ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας.


Έτσι σήμερα κάνουμε αυτή την ανάρτηση, αναδημοσιεύοντας εκείνη την δημόσια επιστολή και παράλληλα καλούμε και τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Άρτας κ. Βασίλειο Ψαθά να τοποθετηθεί στο θέμα, πιστεύοντας ότι ως σύμβουλος του τότε Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πανοζάχου να έχει ιδία αντίληψη.


Επειδή το παιγνίδι γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού θα απασχολήσει, θετικά ή αρνητικά την κοινωνία όχι μόνο της Ηπείρου, είναι πλέον καιρός να ξεκαθαρίσει τώρα πριν ο κ. Φρικέτ Ινάν (Τούρκος επιχειρηματίας) που γλυκοκοιτάζει το νησί προχωρήσει στην αγορά του και στις ...επενδυτικές του προσπάθειες...


Το πλήρες κείμενο της δημοσιευθείσης επιστολής:

Άρτα 8 Ιουλίου 2010

Ανοιχτό Γράμμα: Προς Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Άρτας

Σύντροφοι, κάπου εκεί τον Δεκέμβριο του ‘08 είχατε μια αντιπαράθεση με την Περιφέρεια Ηπείρου, σ’ ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής (Βούλιανα - Σκαμνιά 5.481,434 στρεμμάτων), που δηλώθηκε ως περιουσία της στο Κτηματολόγιο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Ηλιοβουνίων.

Εκείνο τον μήνα η Περιφέρεια Ηπείρου απάντησε (δημοσιεύθηκε Παρασκευή 19.12.08), σε σχετική ανακοίνωσή σας και… παρατηρούσε μεταξύ άλλων τα εξής:
 

«…Η μεγάλη απορία, που έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους της Ηπείρου, είναι για το πώς έγινε και με ποιες συνθήκες, τρόπους και ανοχές, περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, βρέθηκε μέσω του Κτηματολογίου να αναφέρεται ως περιουσία της Μονής, με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί από το 1999 μέχρι τις εκλογές του 2004;…»
 

Μετά από αυτή την τυπική τότε απάντηση της Περιφέρειας, θέλω να σας κάνω ένα απλό ερώτημα: Μπορείτε να μας ενημερώσετε γι αυτή την υπόθεση δημόσια, τι ακριβώς τότε συνέβη και ίσως να συμβαίνει και σήμερα και όχι μόνο, σ’ ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής Ηλία Ηλιοβουνίων; Μόνο αυτή η προαναφερόμενη δημόσια έκταση των 5.481,434 στρεμμάτων δηλώθηκε ως περιουσία της στο κτηματολόγιο;
 

Σύντροφοι. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την όποια απάντησή σας. Γιατί όπως φαίνεται είναι σε πλήρη, ή κάποια γνώση σας το όλο θέμα. Θα αναρωτηθείτε γιατί βγαίνει τώρα αυτή η υπόθεση; Απλά γιατί Τ Ω Ρ Α κάτι συμβαίνει σ’ αυτή την ευρύτερη περιοχή και πρέπει να μάθουμε πριν είναι πολύ αργά…
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με πραγματικούς συντροφικούς χαιρετισμούς


ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

kontogiorgosn@gmail.com

ΥΓ: Απάντηση από ΝΕ ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν πήραμε. Περιμένουμε έστω και τώρα αυτή την απάντηση τόσο από την ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας, αλλά και από την Περιφέρεια Ηπείρου και φυσικά από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Ψαθά... Άσχετα αν έρθουν ή όχι απαντήσεις το θέμα εμείς θα το προχωρήσουμε...


ΠΗΓΗ: Αετός των Τζουμέρκων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα


Αγαπητοί φίλοι,

σας ενημερώνουμε ότι μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:


Πρόεδρος :
 
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
 

Αντιπρόεδρος :  
Θωμάς Μπατσέλας
 

Γ.Γραμματέας :  
Νίκος Παπαϊωάννου
 

Ταμίας :  
Δημήτρης Σκαμνέλος
 

Εφορος Δραστ/των :  
Αλέξανδρος Γκάσιος
 

Μέλος :
Περικλής Μπίρτσας
 

Μέλος :
Τάσος Τσιόδρας 

Για την Εξ.Επιτροπή εξελέγησαν οι: Μάκης Μαγδαληνός, Μάνος Σιδέρης και Πάνος Κορτσιμελίδης.


Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη τους. Δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε την προσπάθεια, για την υποστήριξη του Κυνηγίου και για την προστασία της Ελληνικής υπαίθρου και βιοποικιλότητας απέναντι σε κάθε επιβουλή.


Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας και ενόψει του καλοκαιριού, καλούμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να προστρέξουμε και να βοηθήσουμε τους συλλόγους μας, και όποιον άλλο φορέα έχει σχετική δράση, στον τομέα της πυρασφάλειας. Η ευθύνη για τη διαφύλαξη της υπαίθρου αφορά όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα εμάς τους κυνηγούς που βιώνουμε από κοντά την ύπαιθρο και γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που υπάρχουν.Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,


O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.


Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Με το σχέδιο νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στοχεύει :

- στην αποτελεσματική προστασία των ζώων συντροφιάς μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και στην προστασία κάθε κατηγορίας ζώου από τη χρησιμοποίησή τους και την εκμετάλλευσή τους σε δημόσια κερδοσκοπικά θεάματα.

- στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στην αντιμετώπιση των θεμάτων καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, ζητήματα που έχουν αποκτήσει σήμερα ιδιαίτερη και διαρκώς αυξανόμενη σημασία.

Ειδικότερα, με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, επέρχονται 10 ουσιώδεις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και το γενικότερο καθεστώς προστασίας των ζώων.

Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Δημιουργείται σε κεντρικό επίπεδο η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

2. Καθορίζονται οι συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και θεσμοθετείται για λόγους απλοποίησης ενιαίο βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο των ζώων.

3. Η ηλεκτρονική σήμανση για όλες ανεξαίρετα τις γάτες και τους σκύλους δεσποζόμενους και αδέσποτους που περισυλλέγονται, καθίσταται υποχρεωτική.

4. Δημιουργείται ένα οργανωμένο σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε κάθε Δήμο -σε συνεργασία με Φιλοζωικές Ενώσεις και Σωματεία- ενώ θεσμοθετείται η ευθύνη του Δήμου για κάθε βλάβη ή ζημία που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα.

5. Τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων θα αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι μόνιμης παραμονής των αδέσποτων ζώων και στα καταφύγια αυτά θα παρέχεται η αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα που έχουν ανάγκη.

6.Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση/γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ζώου συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσης.

7. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα θηλυκά αδέσποτα ζώα γίνονται από κτηνίατρους, ακόμα και σε κινητές μονάδες άσκησης κτηνιατρικών πράξεων μετά από σχετική άδεια, ενώ στειρώσεις μπορούν να γίνονται και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους.

8. Απαγορεύεται η συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο θέαμα καθώς και οποιαδήποτε δημόσια έκθεση ζώου για κερδοσκοπικό σκοπό.

9. Η κακοποίηση και η βάναυση μεταχείριση των ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μη εξαγοράσιμη και χρηματική ποινή μέχρι 30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο.

10. Τέλος προβλέπεται σοβαρή αυστηροποίηση τόσο των ποινικών κυρώσεων, όσο και των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες που γίνονται ακόμα πιο αυστηρές σε περίπτωση υποτροπής, προκειμένου να υπάρχει ένα πλήρες, αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων. 
06/07/2011

ΠΗΓΗ: diorismos.gr

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Απαγόρευση αλιείας γαρίδας τον μήνα Ιούλιο.


Ανακοίνωση του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού

Στην απαγόρευση αλιείας γαρίδας από 1-31 Ιουλίου αναφέρεται η ανακοίνωση των Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού». Συγκεκριμένα τονίζονται τα εξής: «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από 1 έως 31 Ιουλίου απαγορεύεται η αλιεία της γαρίδας για λόγους προστασίας του ιχθυοαποθέματός της, αλλά και επειδή ο μήνας Ιούλιος είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας ωοτοκίας της γαρίδας. Έτσι αν κάποιος ψαράς θέλει να σας πουλήσει φρέσκια γαρίδα Αμβρακικού, να ξέρετε ότι είναι προϊόν λαθραλιείας και ως ευσυνείδητος πολίτης πρέπει να τον καταγγείλετε στη λιμενική αρχή. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν για ένα μήνα δεν φάτε γαρίδα Αμβρακικού. Από 01 Αυγούστου θα επιτραπεί πάλι η αλιεία της και τότε μπορείτε να την απολαύσετε νόμιμα.

Φέτος οι γαρίδες ήταν πιο μεγάλες σε μέγεθος σε σύγκριση με άλλες χρονιές και οι ψαράδες αλίευσαν πολλές «κουμπούρες». Κουμπούρες ονομάζουν οι ψαράδες τις μεγάλες γαρίδες, οι οποίες όταν διπλώνουν σε ορθή γωνία, μοιάζουν με «κουμπούρι». Κουμπούρι έλεγαν οι παππούδες μας το πιστόλι, δηλαδή οι γαρίδες είναι σχεδόν σε μέγεθος και σχήμα πιστολιού.

Η γαρίδα της φωτογραφίας έχει μήκος 22cm, πλάτος 3cm, ύψος 3cm και ζυγίζει 60 γραμμάρια και βγαίνουν 16 με 17 γαρίδες στο κιλό. Είναι δηλαδή μια «κουμπούρα», αλιεύθηκε στις 24.06.11 με θερμοκρασία νερού 25 βαθμούς. Υπομονή λοιπόν φίλοι ψαράδες ως τον Αύγουστο, γιατί το Λιμεναρχείο καραδοκεί!!».

(5/7/2011)

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Στη Μαλακάσα ο πήλινος το επόμενο Σαββατοκύριακο.


Η ανακοίνωση της ΣΚΟΕ: "Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων των σκοπευτηρίων Ασπραγγέλων και Δήμου Ζαρού Ηρακλείου, οι προγραμματισμένοι αγώνες Κύπελλο ΣΚ.Ο.Ε. Τραπ Β΄- Γ΄ Κατηγορίας (Νο 14) και Κύπελλο ΣΚ.Ο.Ε. Σκητ Β΄- Γ΄ Κατηγορίας (Νο 16) του Αναμορφωμένου Προγράμματος Πήλινου Στόχου ΣΚ.Ο.Ε. δε θα διοργανωθούν από τους συλλόγους "Σ.Λ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ" και "ΚΟΥΡΗΤΕΣ" αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενοι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ημερομηνία (09-10/07/2011) στο Σκοπευτήριο Μαλακάσας με διοργανωτή το σύλλογο ΠΣΕ ". Στη φωτο τμήμα του Σκοπευτηρίου πήλινου στόχου της Μαλακάσας.

ΠΗΓΗ: skopeftis.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...