Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΥΝΗΓ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12


Α. Για αστική ευθύνη προς τρίτους

1. Θάνατος η σωματικές βλάβες 30.000,00ευρώ

2. Υλικές ζημιές 9.000,00 ευρώ.

3. Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση 150.000,00 ευρώ.

4. Συνολική ευθύνη Εταιρείας 600.000,00 ευρώ.

Β. Για προσωπικό ατύχημα

1. Θάνατος από ατύχημα 30.000,00 ευρώ.

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα 15.000,00 ευρώ.

3. Μερική μόνιμη ΄΄ ο/ο 15.000,00 ευρώ.

Γ. Δαπάνες αποκατάστασης υγείας

Νοσοκομειακά έξοδα μέχρι 600,00 ευρώ.

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας 2/πλάσιο 1.200,00 ευρώ.

Δ. Επιδόματα για ατύχημα

1. Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα μέχρι 60 ημέρες. 30,00 ευρώ.

2. Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο και μέχρι 30 ημέρες. 20,00 ευρώ.

3. Ημερήσιο επίδομα για ατύχημα χωρίς νοσηλεία, αλλά με βάση γνωμάτευσης Νοσοκομειακού γιατρού, μέχρι 20 ημέρες, και για άτομα μέχρι 65 ετών . 20,00 ευρώ.

*Το πρόγραμμα στο σύνολό του θα καλύπτει και κυνηγούς άνω των 65 ετών, εκτός της περιπτώσεως Δ3. Θα καλύπτονται όμως και στην περίπτωση Δ3, απαραιτήτως όλοι οι κυνηγοί ανεξαρτήτως επαγγέλματος όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί κ.λ.π. και όχι μόνο σύμφωνα με ορισμένες εταιρείες, όσοι έχουν απώλεια εισοδήματος.

*Από τις καλύψεις του προγράμματος, εκτός της Δ3, δεν θα εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις οι συνταξιούχοι κυνηγοί.

*Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι κυνηγοί θα θεωρούνται μεταξύ τους τρίτοι άσχετα εάν καλύπτονται και από προσωπικό ατύχημα.

*Επίσης θα καλύπτεται και η πεζή διαδρομή από και προς τη ζώνη κυνηγίου και οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί τόσο στην πεζή διαδρομή όσο και στο τόπο κυνηγίου και όχι μόνο από όπλο (π.χ.πέσιμο,δάγκωμα σκύλων κ.λ.π.)

*Οι κυνηγοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το ατύχημα εντός (6) ημερών στον Κυνηγετικό Σύλλογο η στην Εταιρεία και μόνο. Εταιρείες που θα καταθέσουν διαφορετικά προγράμματα από τα παραπάνω θα απορριφθούν εξ’αρχής. Kάθε επί πλέον προσφορά από τα παραπάνω θα είναι δεκτή.

*Κατάθεση προσφορών έως 25 Ιουλίου 2011 ώρα 13.οο .

*Εκ των υστέρων προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές ούτε και διορθώσεις.

*Τα μέλη του Συλλόγου θα είναι περίπου 2800-3000. Γίνεται γνωστό στις ασφαλιστικές Εταιρείες ότι θα καταβληθούν ασφάλιστρα για τον ακριβή αριθμό των αδειών της τρέχουσας κυνηγ. περιόδου 2011 -12.

*Σε περίπτωση τροποποίησης του παραπάνω προγράμματος θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα. Από την ημέρα που θα αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου, για την Εταιρεία που θα συνεργαστεί, οφείλει η Εταιρεία εντός 10 ημερών το αργότερο να παραδώσει το Συμβόλαιο στο Σύλλογο.

*Οπωσδήποτε θα προτιμηθούν εταιρείες που θα έχουν ασφαλιστικό πράκτορα και γραφείο στην Άρτα. Επειδή το διάστημα αυτό υπάρχει περίπτωση το γραφείο να είναι κλειστό, λόγω θερινών αδειών, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο τηλ. 2681-0- 72978 κ. Μπέλλο (Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

Κων/νος Μπέλλος     Χρήστος Αποστόλου

ΠΗΓΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ .ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...