Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ε’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στην έκτακτη Γενική μας Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2009 με την παρουσία όλων των εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφέρειάς μας, με θέμα την ενημέρωση :
Α) Για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Β)Για την υποβληθείσα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το σωματείο ?Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος?, με αίτημα την ακύρωση της υπ’ αριθ. 103382/2740/04-08-2009 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010» (Φ.Ε.Κ. 1611Β/05-08-2009) και
Γ) Για την αίτηση προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.) περί αναστολής εκτέλεσης της με αριθμό 103351/2412/9-7-2009 Κανονιστικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων», παραθέτουμε τα εξής : Α) Εμείς οι κυνηγοί της Ηπείρου ? Κέρκυρας, αριθμώντας 23.000 μέλη, ευχόμαστε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου να επιτύχει στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Ελπίζουμε δε ότι οι Έλληνες κυνηγοί θα αντιμετωπιστούμε από εδώ και στο εξής με σοβαρότητα και σεβασμό και δεν θα πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα, για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος για την οποία μόνο εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Άλλωστε ένα υγιές περιβάλλον, είναι απαραίτητο για την άσκηση της νόμιμης και διαχρονικής δραστηριότητας του ελεύθερου κυνηγίου και γι’ αυτό σαν Κυνηγετικές Οργανώσεις προσφέρουμε μεγάλο έργο για την φύλαξη, την προστασία και αναβάθμισή του, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο για: Την πρόληψη και την καταστολή της λαθροθηρίας Την Βελτίωση των Βιοτόπων (Αναδασώσεις, Καλλιέργειες εγκαταλελειμμένων αγρών, Απελευθερώσεις Θηραμάτων) Εθελοντική υποστήριξη σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή δυσμενών καιρικών συνθηκών Επιστημονική έρευνα και υλοποίηση Προγραμμάτων για την Μελέτη και Ενίσχυση της Άγριας Πανίδας δαπανώντας ιδίους οικονομικούς πόρους και μη επιβαρύνοντας καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό.
Β) Οι ισχυρισμοί της προσφυγής κατά της Ρυθμιστικής Απόφασης Κυνηγίου για έλλειψη μελετών, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο με στόχο να περιορίσουν ή ακόμη και να σταματήσουν το κυνήγι στην Ελλάδα, είναι αναληθείς και ανυπόστατοι, διότι εμείς οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είμαστε οι μόνες που διαθέτουμε μελέτες και δη αξιόπιστες και αποδεκτές ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της ορθολογικής διαχείρισης της άγριας πανίδας. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές: «το Πρόγραμμα Προσδιορισμού της Φαινολογίας της Μετανάστευσης των Θηρεύσιμων Πτηνών στην Ελλάδα», «το Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ», «το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ορεινής Πέρδικας στους Ορεινούς Όγκους της Ηπείρου», «το Πρόγραμμα αξιολόγησης των Καταφυγίων Άγριας Ζωής της Ηπείρου», «το Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου στο Νομό Ιωαννίνων» και πολλές άλλες που έχουν εκπονηθεί από έγκριτους επιστήμονες συνεργάτες των Οργανώσεών μας σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς. Και όλα αυτά χωρίς καμία Ευρωπαϊκή ή Κρατική Επιχορήγηση, αλλά μόνο δαπανώντας χρήματα από τις συνδρομές των μελών μας.
Γ) Ως προς την προσφυγή εναντίον της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για την οποία αισθανόμαστε περήφανοι για την λειτουργία της από το 1969 μέχρι και σήμερα, αντιπαραθέτουμε τα παρακάτω:
Η παρουσία 350 Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων (κατάλληλα καταρτισμένων και εξοπλισμένων) στην ελληνική ύπαιθρο, αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο των Κυνηγετικών Οργανώσεων για την προστασία της άγριας πανίδας και της βιοποικιλότητας γενικότερα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί 580.000 έλεγχοι και έχουν υποβληθεί 13.600 μηνύσεις για παραβάσεις του Δασικού Κώδικα, έργο πολύ σημαντικό και αναγνωρισμένο από όλους.
Ο ρόλος της Θηροφυλακής επεκτείνεται και σε δράσεις πέρα από την άσκηση της θήρας όπως εμπρησμοί, παράνομη βόσκηση ή υλοτομία, ρίψη μπαζών κλπ.
Έτσι αποδεικνύουμε ότι η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή έχει έναν πολυλειτουργικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις Κρατικές Υπηρεσίες αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτές. Εξάλλου η άσκηση της «δημόσιας εξουσίας» είναι δικαίωμα παραχωρημένο από την ίδια την Πολιτεία και η πριμοδότηση κατά την διενέργεια των προσλήψεων Δασολόγων, Δασοπόνων και Αποφοίτων Σχολών ΙΕΚ Δασοπροστασίας δείχνει την πρόθεσή μας για την αξιοποίηση του πιο κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Και όλα αυτά επίσης χωρίς καμία Ευρωπαϊκή ή Κρατική Επιχορήγηση, αλλά καλύπτοντας το ετήσιο κόστος λειτουργίας των 8.000.000€, αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το αειφόρο παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προστάτες του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Πληθώρα μελετών και στοιχείων το αποδεικνύουν, καθώς και το αδιαμφισβήτητο έργο της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Το κυνήγι εξάλλου είναι βαθιά ριζωμένο στις συνειδήσεις της ελληνικής κοινωνίας και δίνει ζωή στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές τονώνοντας τις τοπικές οικονομίες. Γι’ αυτό, δηλώνουμε ρητά πως θα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι κάθε είδους απειλή που στοχοποιεί το κυνήγι και θα υπερασπιστούμε σθεναρά το δικαίωμα να ασκούμε τη νόμιμη δραστηριότητά μας, με γνώμονα πάντα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Το παρόν αποφασίστηκε να αποσταλεί στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Μπιρμπίλη Τίνα και στους Υφυπουργούς κο Μωραΐτη Θάνο και κο Μανιάτη Ιωάννη. Στα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς αυτών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Κυνηγετικό Τύπο καθώς και στους Κυνηγετικούς μας Συλλόγους.

ΠΗΓΗ: www.diananews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...