Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

<<ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ>>


Αργοσβήνουν οι υγρότοποι της χώρας μας που προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ (1971), καταγγέλλουν το WWF, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος - Πολιτισμού και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων (2 Φεβρουαρίου), οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις υπογραμμίζουν πως «οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία», ενώ κάνουν λόγο για αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας και λαθροθηρία. Χαρακτηριστικό είναι πως οι 7 από τους 10 εντάσσονται στον Κατάλογο Μοντρέ (η «μαύρη λίστα» της Σύμβασης Ραμσάρ, όπου καταχωρίζονται υγρότοποι με ιδιαίτερα ανησυχητικές αλλαγές στην οικολογική τους κατάσταση), οι περισσότεροι ανά χώρα μαζί με το Ιράν...
Η έκθεση «Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης» αναδεικνύει επίσης ένα ελλιπές καθεστώς επιστημονικής παρακολούθησης, διαχείρισης και φύλαξής τους. Χαρακτηριστικό είναι πως για τους 9 από τους 10 υγρότοπους δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια, αν και η σύνταξή τους αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της Ελλάδας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ. Οπως επισημαίνουν οι οργανώσεις, πολλοί από τους Φορείς Διαχείρισης δεν έχουν επαρκώς καταρτισμένο μόνιμο προσωπικό, ενώ η φύλαξη είναι ανεπαρκής. Οι φύλακες, όπου υπάρχουν, δεν μπορούν να επέμβουν για να σταματήσουν παράνομες δραστηριότητες, αλλά αρκούνται στην ειδοποίηση των αρμόδιων Αρχών. «Η ολοκλήρωση φέτος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης, ενώ η εθνική χρηματοδότηση είναι πρακτικά ανύπαρκτη», τονίζεται στην έκθεση. Και αν οι επτά από τους 10 υγρότοπους χαρακτηρίστηκαν Εθνικά Πάρκα τα τρία τελευταία χρόνια, αυτό δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την προστασία τους. Ως χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρεται το Δέλτα του Εβρου, όπου αυξάνονται τα παράνομα χτίσματα των λαθροκυνηγών και υποβαθμίζεται σημαντικά ο βιότοπος...
Από την οικολογική νέκρωση της Κορώνειας και τις ισχυρές πιέσεις στο δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα λόγω της εγγύτητάς τους στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών και μπαζών ή την εκροή λυμάτων από χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία στον Αμβρακικό, η έκθεση περιγράφει μια απογοητευτική πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...