Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ


1. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΗΛΩΤΑ ΟΠΛΑ

Δηλώνονται με 120,00 ευρώ πρόστιμο

Εφοδιάζονται πλέον με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, οι κάτοχοι τέτοιων όπλων, όπλων δηλαδή που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στις Αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄ 67/05-04-2011), σας γνωρίζουμε ότι κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2168/93 άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου , δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με τη δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας κατοχής, μεταξύ των οποίων και την καταβολή τέλους 60,00 ευρώ υπέρ Μ.Τ.Σ και 60,00 ευρώ για ένσημο ΕΛ.ΑΣ.


Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι κάτοχοι τέτοιων όπλων να προσέρχονται στις Αστυνομικές Αρχές και να τακτοποιούν αυτού του είδους τις εκκρεμότητες.

2. ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ


Παράταση ισχύος Αδειών Κατοχής μέχρι 30 -11-2011

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6700/3-668231/19-2-2010 έγγραφο της Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρατείνεται μέχρι 30 – 11- 2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.


Γεγονός είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δοθεί αρκετές παρατάσεις και παρόλα αυτά αρκετοί κάτοχοι κυνηγετικών όπλων από αμέλεια ή άγνοια αφήνουν αδήλωτα τα όπλα, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες του Νόμου.

Οι κάτοχοι των όπλων δεν είναι μόνο εν ενεργεία κυνηγοί αλλά και παλαιότεροι κυνηγοί που πιθανόν να σταμάτησαν να βγάζουν άδεια, συνάδελφοι που έχουν φύγει από τη ζωή και τα όπλα πέρασαν σε κληρονόμους χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως προς το κυνηγετικό όπλο.

Όμως σε καμία εξ’ αυτών των περιπτώσεων δεν υπάρχει ελαφρυντικό, γι΄ αυτό όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι ανά δέκα χρόνια, όπως ορίζει ο Νόμος να δηλώνουμε τα όπλα μας στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων, για τη μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, εντός της άνω προθεσμίας, συνιστά παράνομη κατοχή αυτών και σε βάρος των υπαιτίων, πέραν των ποινικών, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα περί όπλων νομοθεσία κυρώσεις.
 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Παράταση ισχύος από 3 σε 10 έτη 


Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ)

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 3009/2/23- λδ’/16-5-2011 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µε ΦΕΚ 1212/Β/14-6-2011, και παρακαλούµε να λάβετε γνώση.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτής «οι προβλεπόµενες από το άρθρο 10 παρ. 10 εδάφιο α’ του Ν. 2168/1993 βεβαιώσεις ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή τους. Με τη λήξη της ισχύος τους, οι βεβαιώσεις αυτές ανανεώνονται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα αφού προηγουµένως υποβληθούν τα προβλεπόµενα για την αρχική έκδοση της βεβαίωσης δικαιολογητικά».

Εποµένως, για την ανανέωση άδειας θήρας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σε ισχύ άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (Α.Κ.Κ.Ο) ή βεβαίωση –ότι ο κυνηγός πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται µε τις απαιτούµενες διαδικασίες µόλις παύει η ισχύ της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...