Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Υποψηφιότητες Μελών για τις Αρχαιρεσίες του Απριλίου.


Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας είναι 9/μελές, εκλέγονται από τις εκλογές 8 μέλη, ενώ ο ταμίας διορίζεται, όπως ορίζει το άρθρο 9 του καταστατικού.
 Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, τα δύο μέλη εκλέγονται ενώ το τρίτο επίσης διορίζεται, όπως και ο ταμίας.  

Προσόντα υποψηφίων

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 9 του καταστατικού οι υποψήφιοι πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες Πολίτες
2) Να έχουν ελευθέρα την  διαχείριση της περιουσίας τους.
3) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
4) Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια κυνηγίου τουλάχιστον επί τριετία.
5) Να μη συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.
6) Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
7) Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων.
8) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, οι οποίοι προκειμένου περί Συλλόγων αριθμούντων άνω των 1.000 μελών, πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου (εξατάξιου) ή άλλης ισότιμης Σχολής. Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.
9) Να μη διετέλεσαν κατά την προ εκλογής τους τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.
Επίσης παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι το επιθυμούν με την κατάθεση των δικαιολογητικών και ως την ημερομηνία αυτή θα φέρουν από μία φωτογραφία τους και ένα σύντομο βιογραφικό για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του συλλόγου και στο φύλλο Μαρτίου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...