Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΣΚΟΕ


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΕ καλούνται τα σωματεία - μέλη της, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή της, που θα γίνει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 (ώρα 18:00) στο ξενοδοχείο Novotel, στην αίθουσα "Πλειάδες".
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης,
Γενικά θέματα - Διεκδίκηση και αναγνώριση δικαιώματος ψήφου σε σωματεία, Διοικητικός Απολογισμός ΔΣ/ΣΚ.Ο.Ε. 01/01/10 - 31/12/10, Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 1/01/10 - 31/12/10, Έγκριση απολογισμού - Απαλλαγή ΔΣ/ΣΚ.Ο.Ε. 1/01/10 - 31/12/10, Προϋπολογισμός έτους 2012 - Πρόβλεψη 2013-2016, Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012 και Πρόβλεψη ετών 2013-2016.
Ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Ισολογισμός για την περίοδο 01/01/10-31/12/10, τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2010, ο Προϋπολογισμός έτους 2012 και η Πρόβλεψη ετών 2013 - 2016 θα είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των σωματείων μελών της ΣΚ.Ο.Ε., στα γραφεία της ΣΚ.Ο.Ε., από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011.
Η κατάσταση με τα σωματεία τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, θα ευρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 στις 09.00 στον ίδιο χώρο. Η φωτο είναι από την περσινή Γενική Συνέλευση της ΣΚΟΕ.

ΠΗΓΗ: ΣΚΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...