Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

«Φρένο» στις ανεμογεννήτριες σε προστατευόμενες περιοχές


Με βάση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που προωθεί το ΥΠΕΚΑ, δεν επιτρέπεται η λειτουργία αιολικών πάρκων σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», στις υπόλοιπες χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Συγκεκριμένα, για το Δέλτα του Έβρου, τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και τις βραχονησίδες που τα περιβάλλουν, προβλέπονται διακοπές στη λειτουργία των ανεμογεννητριών κατά τη μεταναστευτική περίοδο.
Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει στις 20 Αυγούστου και έως τις 28 Φεβρουαρίου του επομένου έτους, αλλά προβλέπεται μείωση του χρόνου, με υπουργική απόφαση, για λόγους προστασίας των πτηνών.
Για ορισμένα είδη, όπως η ασπρομέτωπη χήνα και η πετροπέρδικα, απαγορεύεται το κυνήγι για μια τριετία.
Η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται ύστερα από καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παραπέμπει σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε μια διετία.
Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες καθώς και τέλη για ιδιώτες και φορείς που υποβάλλουν για έγκριση μελέτες ,που κατατίθενται στο πράσινο ταμείο.
Στα μείον, και οι μεταβατικές διατάξεις, που μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι έργα και δραστηριότητες για τα οποία έχει εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδοτούνται με τις προηγούμενες διατάξεις εφ’ όσον υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...