Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού του Συλλόγου και τα αρθρ. 2/3-2-14 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, συγκαλούμε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου με αντικείμενο εργασίας τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
  3. Συζήτηση σχετικά με προτάσεις ρύθμισης κυνηγίου 2014-15.
  4. Εφημερίδα.
  5. Διάφορα.
Η Συνέλευση θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας.
Επειδή είναι αδύνατον να υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος Μπέλλος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Τσουμάνης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...