Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας,

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δυτικής Ευρυτανίας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θήρας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου, Κυνηγετικό Σύλλογο
Μακρακώμης, Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σαλαμίνας ή τον Κυνηγετικό Σύλλογο Φουρνάς”


Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ.86/69, όπως τροποποιημένος ισχύει, της υπ’ αριθμ. 103351/2412/9-7-2009 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1377/Β/10-7-2009) και της υπ’ αριθμ. 538/3-12-2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, εφτά ιδιωτών, ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου
διάρκειας έξι (6) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες θέσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Η εργοδότρια Ομοσπονδία δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους
συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.
 

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Advertisement

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...