Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ-ΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε
έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), περιοχής Λόφου Περάνθης Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:16.000 και χάρτη απαγόρευσης θήρας, κλίμακας 1:50.000, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Άρτας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: «Αρχίζει από τον δασικό δρόμο δίπλα από τον παλαιό σκουπιδότοπο και με κατεύθυνση Β.Α ακολουθώντας το ρέμα Βοϊβόδα φθάνει στην εθνική οδό Άρτας-Αθηνών, στην συνέχεια ακολουθεί την εθνική οδό με κατεύθυνση την πόλη της Άρτας φθάνει στο κολυμβητήριο Άρτας, από εκεί ακολουθεί το δημοτικό δρόμο που χωρίζει τον ιστό της πόλης από το περιαστικό δάσος και φθάνει στο ένατο δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια ακολουθώντας την οριογραμμή μεταξύ του περιαστικού δάσους και της πόλης της Άρτας φθάνει στην διακλάδωση (της δυτικής πρόσβασης προς το Νοσοκομείο με το δρόμο Άρτας-Γλυκορρίζου), στην συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Γλυκόρριζο και περνώντας τον οικισμό Γλυκορρίζου φθάνει στο εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, από εκεί με κατεύθυνση Β.Α ακολουθεί ανώνυμη ράχη φθάνει στην κορυφή όπου συναντάει τον δασικό δρόμο Νοσοκομείο- Περάνθη, από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια φθάνει στο σημείο που άρχισε η περιγραφή».

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.


Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς Υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά την πάροδο τριετίας από την αρχή της ισχύς της.


                    Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.
 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εμμανουήλ Γοργόλης  

      Δασολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...