Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων από των Σύλλογο Αλιβερίου.


Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλιβερίου και Περιχώρων ολοκλήρωσε το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων σε εκτάσεις που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης του. Πραγματοποιήθηκαν σπορές με το τρακτέρ που μας διατέθηκε από την Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. και την πλήρη καθοδήγηση και στήριξη του επιστημονικού προσωπικού της Ομοσπονδίας..
Οι σπορές πραγματοποιήθηκαν σε άγονες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις με κύριο σκοπό την στήριξη των ενδημικών θηραμάτων της περιοχής, αλλά και άλλων πτηνών μη θηρεύσιμων. Οι εκτάσεις θα παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την επιτυχία της σποράς, αλλά και για την παρουσία, κυρίως, θηραματικών ειδών, έτσι ώστε το πρόγραμμα να επιτύχει απόλυτα και τα χρήματα των κυνηγών να πιάσουν τόπο.

ΠΗΓΗ: kinigotopos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...