Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΙΜΕΣ ΑΔΕΙΩΝ 2010 – 2011         ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨

                           ΤΙΜΕΣ ΑΔΕΙΩΝ 2010 – 2011
                                
                                       ΤΟΠΙΚΗ          ΠΕΡ/ΚΗ         ΓΕΝΙΚΗ

1. Τέλη.                                   6                             24                        45
2. Πάγιο τέλος
Χαρτ. + ΟΓΑ                           18                           18                        18
3. Συνδρομές
Κυνηγ.Οργαν.
(Κ.Σ. 14,90 –
ΕΚΟΗ 5,00-ΚΣΕ 40,10)           60                            60                        60
4. Ασφάλεια.                          3,20                         3,20                     3,20
5. Έξοδα Τραπ,
Ταχ, - Χαρτ.                           1,20                         1,20                     1,20
6. Εφημερίδα.                        3,60                          3,60                     3,60
ΣΥΝΟΛΟ                              92,00                       110,00                 131,00

Νέοι κυνηγοί                          1,78                         1,78                     1,78
ΣΥΝΟΛΟ                               93,78                      111,78                 132,78

ΠΗΓΗ: Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...