Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Ρυθμιστική απόφαση κυνηγιού 2012 – 2013

Μεγάλες προσδοκίες αλλά τελικά «όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι».

Έπειτα από αγωνία αρκετών ημερών φαίνετε να υπογράφηκε τελικά η ρυθμιστική απόφαση θήρας έτους 2012 – 2013 χωρίς τις αναμενόμενες ευχάριστες εκπλήξεις για τις οποίες μέρες τώρα μας προετοίμαζαν τα κυνηγετικά έντυπα.

Ακολουθώντας την πεπατημένη ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτης υπέγραψε μια πανομοιότυπη με το παρελθόν απόφαση χωρίς (ευτυχώς) δυσάρεστες εκπλήξεις.

Στα θετικά της φετινής ρυθμιστικής καταγράφονται η παράταση της θήρας του αγριόχοιρου κατά 10 μέρες στην Πελοπόννησο (από 31 Δεκεμβρίου στις 10 Ιανουαρίου) καθώς και η αύξηση της ημερήσιας κάρπωσης κατά ένα επιπλέον ζώο (από 3 σε 4).

Θετικό επίσης θεωρείται και το γεγονός ότι τα τέλη των αδειών θα είναι στα περσινά επίπεδα και με λίγα λόγια δεν θα υποστούμε νέο χαράτσι σαν αυτό που μας επέβαλε πέρυσι ο Παπακωνσταντίνου.

Κατά τα λοιπά και σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα των ένθετων του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ» και του «ΕΘΝΟΥΣ» η φετινή ρυθμιστική εκδόθηκε σε κλίμα συνεργασίας και καλής θέλησης των παραγόντων του ΥΠΕΚΑ και των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε αντίθεση με όσα είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
 

Από την άλλη όμως δεν είδαμε τις θετικές εξελίξεις που περιμέναμε, την εισαγωγή δηλαδή τριών νέων θηρευσίμων, της χωραφόχηνας, του φασσοπερίστερου και του ζαρκαδιού.
Η χωραφόχηνα και το φασσοπερίστερο λοιπόν τελευταία στιγμή εξαιρέθηκαν χωρίς λόγο από τον πίνακα θηρευσίμων και αυτό (σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙ) «…θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στην «ευθυνοφοβία» της υπαλληλικής ιεραρχίας του ΥΠΕΚΑ».
Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η προσθήκη των δύο αυτών ειδών θα είχε ελάχιστη κυνηγετική αξία μιας και οι πληθυσμοί τους στη χώρα μας είναι εντελώς συγκυριακοί, θα είχε από την άλλη τεράστια συμβολική αξία αφού θα έδειχνε έμπρακτα την καλή διάθεση συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ …
 

Το φλέγον θέμα «ΖΑΡΚΑΔΙ» παραμένει σε εκκρεμότητα αφού θα ληφθεί νέα απόφαση αν και εφόσον επιτραπεί το κυνήγι του πιλοτικά και για ένα μήνα.
Η πρόταση η οποία είναι υπό εξέταση από το ΥΠΕΚΑ μιλάει για θήρα από 1ης έως 31ης Οκτωβρίου κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με σκύλο δίωξης από ομάδες κυνηγών οι οποίες θα είναι πέντε κατ’ ελάχιστον έως 10 το μέγιστο άτομα με δικαίωμα θήρευσης ενός (1) ζώου ανά ομάδα.
Σε περίπτωση που τελικά επιτραπεί, οι επιθυμούντες θα πρέπει να εκδώσουν συμπληρωματική άδεια με καταβολή τελών υπέρ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».

Ο παρακάτω πίνακας θηρευσίμων δημοσιεύεται με επιφύλαξη καθώς δεν έχει ακόμα αναρτηθεί σε καμιά επίσημη ιστοσελίδα (ΥΠΕΚΑ, ΚΣΕ, κλπ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
της Κυνηγετικής περιόδου 2012-2013
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.
* Αγριοκούνελο
(Oryctolagus cuniculus)
20/8-14/9
15/9-10/3
Ολες
Χωρίς περιορισμό
2.
*** Λαγός
(Lapus europeus)
15/9 -10/1
Τετ.,Σαβ.,Κυρ
1
3.
Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)
15/9 -20/1
Τετ.,Σαβ.,Κυρ
4 κατά ομάδα
4.
Αλεπού
(Vulpes vulpes)
15/9 -28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο
(Martes foina)
15/9 -28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α. Δενδρόβια, εδαφόβια κ. α.
1.
Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
12
2.
Φάσα
(Columba palumbus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι
(Coturnix coturnix)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
12
5.
Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
20/8-14/9
15/9-10/2
Ολες
10
6.
Τσίχλα
(Turdus philomelos)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
25 Συνολικά
από όλα τα είδη
7.
Δενδρότσιχλα
(Turdus viscivorus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
8.
Κοκκινότσιχλα
(Turdus iliacus)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
9.
Γερακότσιχλα
(Turdus pilaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
10.
Κότσυφας
(Turdus merula)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
11.
Καρακάξα
(Pica pica)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια
(Corvus monedula)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα
(Corvus corone)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα
(Scolopax rusticosa)
15/9-28/2
Ολες
10
16.
Φασιανός
( Phasianus colchicus )
15/9-31/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
1
17.
Πετροπέρδικα
(Alectoris graece)
01/10-15/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
4
18.
** Νησιώτικη πέρδικα
(Alectoris chukar)
01/10-15/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
4
ΠΟΥΛΙΑ
β. Υδρόβια και παρυδάτια
1.
Σφυριχτάρι
(Anas penelope)
15/9- 10/ 2
Ολες
12 Συνολικά
από όλα τα είδη
2.
Κιρκίρι
(Anas crecca)
15/9- 31/ 1
Ολες
3.
Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrynchos)
15/9- 31/ 1
Ολες
4.
Σουβλόπαπια
(Anas acuta)
15/9- 10/ 2
Ολες
5.
Σαρσέλα
(Anas querquedula)
15/9- 10/ 2
Ολες
6.
Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata)
15/9- 10/ 2
Ολες
7.
Κυνηγόπαπια
(Aythya ferina)
15/9- 31/ 1
Ολες
8.
Τσικνόπαπια
(Aythya fuligula)
15/9- 10/ 2
Ολες
9.
Φλυαρόπαπια
(Anas strepera)
15/9- 31/ 1
Ολες
10.
Φαλαρίδα
(Fulica atra)
15/9- 10/ 2
Ολες
11.
Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons)
15/9- 10/ 2
Ολες
12.
Νερόκοτα
(Gallinula chloropus)
15/9 – 10/ 2
Ολες
10
13.
Μπεκατσίνι
(Gallinago gallinago)
15/9 – 10/ 2
Ολες
10
14.
Καλημάνα
(Vanellus vanellus)
15/9 – 31/ 1
Ολες
10
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 7
*** Oι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 5
**** Έως 10/1 στην Πελοπόννησο.

ΠΗΓΗ:  kentayros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...