Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

<<Απόφαση - σταθμός για τη θηροφυλακή>>

Κλιμακώνεται η μάχη κατά της λαθροθηρίας με την πρόσληψη εκατοντάδων θηροφυλάκων που θα μισθοδοτούνται και θα οργανώνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις. Με μια «στρατιά» εκατοντάδων θηροφυλάκων, που θα μισθοδοτούνται, θα εξοπλίζονται και θα οργανώνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας, θα κλιμακωθεί εφεξής η μάχη κατά της λαθροθηρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με ειδική υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σ. Χατζηγάκης.
Η σχετική απόφαση, που θεωρείται σταθμός στον τομέα της πάταξης της λαθροθηρίας, προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση του αριθμού των θηροφυλάκων, πέραν των σημερινών τριακοσίων, που θα συνδράμουν το έργο των δημόσιων δασοφυλάκων και θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση των κρουσμάτων λαθροθηρίας. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις κυνηγετικές οργανώσεις και οριστικοποιήθηκε με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος προβλέπεται η δημιουργία όλων των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμών (αυτοκίνητα, οπλισμός, ειδικές στολές κ.λπ.) για το νέο καθεστώς των ιδιωτικών θηροφυλάκων και προσδιορίζονται τα σύγχρονα καθήκοντά τους. Σύμφωνα με την Υ.Α., η πρόσληψή τους θα γίνεται αποκλειστικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι συνεργαζόμενες με το υπουργείο, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και άσκησης καθηκόντων.
Ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Νικόλαος Παπαδόδημας, εξέφρασε εκ μέρους των 230.000 κυνηγών τη βαθιά ικανοποίησή τους που παρά τις δυσκολίες και τα διάφορα εμπόδια που υπήρξαν υπεγράφη μια απόφαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν τη θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων. Ο κ. Χατζηγάκης τόνισε από την πλευρά του ότι «με τη λύση αυτή θα υπάρξει ένα συνταίριασμα δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, ένα συνταίριασμα το οποίο θα φέρει το κυνήγι κοντά στη φύση και τη φύση κοντά στο κυνήγι». Βάσει της απόφασης οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας υποχρεούνται σε μηνιαία κατάρτιση (γνώση αντικειμένου - εργασία υπαίθρου) από τη δασική αρχή της έδρας τους. Κατά το διάστημα αυτό θα εργάζονται μαζί με τους δημόσιους δασοφύλακες, θα ενημερώνονται για την ισχύουσα νομοθεσία, θα παρακολουθούν και θα συνδράμουν τους ελέγχους και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λαθροθηρίας. Επίσης θα παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που οργανώνονται από τις δασικές αρχές, τις κυνηγετικές οργανώσεις ή με συνεργασία αυτών.
"ΕΘΝΟΣ" 10-7-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...