Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

<<Στις 20 Αυγούστου αρχίζει η κυνηγετική περίοδος – τι προβλέπει η ρυθμιστική απόφαση>>


Στις 20 Αυγούστου ξεκινά το κυνήγι, σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση για την θήρα που εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης. Η κυνηγετική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010 και οι κυνηγοί θα πρέπει να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος (πορτοκαλί).
Σε σχέση με την ρυθμιστική απόφαση για το 2008, φέτος το υπουργείο αυξάνει σε 4 από 3 τον αριθμό των αγριόχοιρων που επιτρέπεται να θηρευτούν (2 από 1 πέρυσι είναι ο επιτρεπόμενος αριθμός αγριόχοιρων στην Πελοπόννησο).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την έκδοση της νέας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης ελήφθησαν υπόψη η διεθνής νομοθεσία, οι προδιαγραφές της Ε.Ε., τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα των βιοτόπων από τις πυρκαγιές, καθώς οι ειδικές τοπικές συνθήκες απαγορεύσεων και περιορισμών.
Με την απόφαση διατηρούνται όλες οι απαγορεύσεις θήρας λόγω πυρκαγιών σε δάση και δασώδεις περιοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα η πρόκειται να εκδοθούν στο μέλλον για την ίδια αιτία στις διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Επίσης ελήφθησαν σοβαρά υπόψη:
-Η επίδραση της χρονικής περιόδου της θήρας επί των θηρεύσιμων και των απολύτως προστατευομένων ειδών γενικού η τοπικού χαρακτήρα.
-Ο κίνδυνος αφανισμού η μείωσης του πληθυσμού ενός εκάστου των θηρεύσιμων ειδών στην Ελλάδα.
-Τα κοινά σχέδια και δράσεις για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και των παρανομιών στα δάση τόσο από τους δασοφύλακες του δημοσίου όσο και από την αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών φυλάκων θήρας.
Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Χατζηγάκης δεν επέτρεψε το κυνήγι του ζαρκαδιού σε όλη την Ελλάδα κάνοντας δεκτό το αίτημα 173 οικολογικών, ζωοφιλικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, των οποίων επίσης έκανε αποδεκτές άλλες θέσεις και αιτήματα.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:
«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου στο ΥΠΑΑΤ έθεσα τα θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ως πρωταρχικό και άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής όλων των Ελλήνων.
Σε αυτή την θεμελιώδη αρχή μας εντάσσονται όλες οι επιλογές και δράσεις μας από τα ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας και τον εμπλουτισμό βιοτόπων με θηρευτικά είδη έως την προστασία της άγριας πανίδας και την καταπολέμηση τη λαθροθηρίας.
Πιστεύω ότι με τις νέες ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010 εναρμονίσαμε μετά από ιδιαίτερη μελέτη και περίσκεψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των βιοτόπων με τις ανάγκες του κυνηγιού.
Οδηγηθήκαμε σε ένα συνταίριασμα δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, ένας συνταίριασμα που θα φέρει το κυνήγι κοντά στην φύση και τη φύση κοντά στο κυνήγι»
Η υπουργική απόφαση
Η υπουργική απόφαση που υπεγράφη σήμερα από τον κ. Σ. Χατζηγάκη με τις νέες ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010 σε όλη την Ελλάδα έχει ως εξής:
Α΄.
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2009 - 2010 από 20 Αυγούστου 2009 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010.
2. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2010.
3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
4. Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
5. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2009 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.
7. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
8. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2010 μέχρι και 28.02.2010 χωρίς σκύλο δίωξης. Στους νομούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) απαγορεύεται.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου (5) κεφαλαίου Α΄ της παρούσης.
9. Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2010 μέχρι και 28.02.2010 χωρίς σκύλο δίωξης.
10. Το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) και της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιτρέπεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) τις ημέρες 16.09.2009, 20.09.2009, 27.09.2009, 04.10.2009, 11.10.2009, 18.10.2009 και 25.10.2009
β) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) καθ' όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Σύρο, Μύκονο και Σίφνο.
γ) Το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) καθορίζεται από 01.10.09 έως 15.12.2009 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων ανά κυνηγό/έξοδο, επειδή εντάχθηκε και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας.
11. Το κυνήγι του φασιανού (Phasianus colchicus) απαγορεύεται στις νήσους Λήμνου, Σάμου και Αγ. Ευστράτιου.
12. Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αρ. πρωτ.. 97734/4284/14.08.07 (ΦΕΚ 1657/τ.Β/21.08.07) απόφασής μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας», από 20.08.09 έως 14.09.09.
Β΄.
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
1.8 Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
3. Επιτρέπεται - κατ΄ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο & Θηρασία, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημίες πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
Γ΄ . Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Δ΄ . Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Συνταγη για τους τσαλαπετουνους ποτε θα αναρτησεις.Μωρη βεφα!!!Ενας βεταρανος κυνηγος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...