Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

<<ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2009 – 2010>>

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην αρ. πρ. 103382/2740/04-08-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.** Αγριοκούνελο 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3.*** Αγριόχοιρος 15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) κατά ομάδα
4. Αλεπού 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1. Σιταρήθρα 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
7. Δενδρότσιχλα 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)
8. Κοκκινότσιχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες (Συνολικά
9. Γερακότσιχλα 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες από όλα τα είδη)
10. Κότσυφας 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα 15/9-28/2 Ολες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα 01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
Νησιωτική Πέρδικα 15/09 -30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18.***** Φασιανός 15/9 -31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι 15/9-10/2 Όλες
2. Κιρκίρι 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα 15/9-10/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Χουλιαρόπαπια 15/9-10/2 Όλες [Συνολικά
7. Κυνηγόπαπια 15/9-31/1 Όλες από όλα τα είδη]
8. Τσικνόπαπια 15/9-10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα 15/9-10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια 15/9-31/1 Όλες
11. Ασπρομετωπόχηνα 15/9-10/2 Όλες
12. Νερόκοτα 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
11 Μπεκατσίνι 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
12. Καλημάνα 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (19) σχετική.
** Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2009 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...