Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

Ναι στον κυνηγετικό τουρισμό αλλά με τήρηση της νομιμότητας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, σχετικά με καταγγελίες που έχουν γίνει τελευταία για τον τρόπο που κυνηγούν στην περιοχή της Ηπείρου ξένοι κυνηγοί, κυρίως Ιταλοί. Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, ακολουθήθηκε από τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, σε δύο συμβάντα τις τελευταίες ημέρες στη Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα, στις 23 Ιανουαρίου στην περιοχή «Κάμπος» του τοπικού διαμερίσματος Ζερβοχωρίου του Δήμου Σουλίου, μετά από έλεγχο που διενήργησαν Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, εντοπίστηκε ένας κυνηγός, υπήκοος Ιταλίας, που κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος της προβλεπόμενης και υποχρεωτικής για όλους, άδειας θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική χρονιά.

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Στις 24 Ιανουαρίου, στην ίδια περιοχή, μετά από έλεγχο των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων εντοπίστηκε ένας κυνηγός, υπήκοος Ιταλίας επίσης, ο οποίος κυνηγούσε μπεκάτσες, με τρόπο που δεν επιτρέπεται (καρτέρι). Σε βάρος και των δύο αλλοδαπών υπηκόων ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες διώξεις και οδηγήθηκαν στο οικείο αστυνομικό τμήμα για τις απαραίτητες διατυπώσεις.
Με αφορμή τα δύο προαναφερθέντα περιστατικά, καθώς επίσης και τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών από πολίτες της ευρύτερης περιοχής, η Ε΄ ΚΟΗ οφείλει να προβεί στις εξής επισημάνσεις.
Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, τασσόμαστε υπέρ του κυνηγετικού τουρισμού και το έχουμε αποδείξει και εμπράκτως, θεωρώντας ότι στην οικονομική συγκυρία της πατρίδας μας, η μορφή αυτή μπορεί να προσφέρει μία μεγάλη οικονομική διέξοδο για δεκάδες επαγγελματίες ειδικά στην περιοχή μας.
Από την άλλη όμως, επιμένουμε και σε αυτό το επίπεδο θα είμαστε αμείλικτοι, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιδεικνύει ασέβεια προς τις ελληνικές αρχές, προς την ελληνική νομοθεσία, αλλά και προς το φυσικό περιβάλλον και τον θηραματικό πλούτο.
Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι αδειών θήρας, Έλληνες και αλλοδαποί, οφείλουν να ακολουθούν και να σέβονται τις κείμενες διατάξεις και τη Ρυθμιστική, που διέπει την άσκηση της δραστηριότητας.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων, ότι λόγω της διαφορετικής γλώσσας, είναι δύσκολη η κατανόηση της ελληνικής νομοθεσίας γύρω από την κυνηγετική δραστηριότητα, οφείλουμε να επισημάνουμε την υποχρέωση όλων να ενημερώνονται για τις κείμενες διατάξεις και τις απαγορεύσεις.
Επίσης όμως, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε προς κάθε αρμόδια υπηρεσία, ότι οφείλουν στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων να προβαίνουν στους απαιτούμενους ελέγχους και να διαπιστώνουν, ότι η νομοθεσία τηρείται από όλους στο ακέραιο.
Καταλήγοντας, επαναλαμβάνουμε, ότι εμείς πρώτοι είμαστε αυτοί που επιζητούμε τρόπους να αυξήσουμε το επίπεδο του κυνηγετικού τουρισμού, επίσης όμως εμείς είμαστε οι πρώτοι που απαιτούμε την τήρηση της νομιμότητας από όλους τους εμπλεκόμενους, γι’ αυτό και οι έλεγχοι της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι και θα συνεχίσουν να είναι εντατικοί».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 52 ΚΑΙ 56

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/2012
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ


Το μεσημέρι της Τετάρτης 25/1/2012, σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με τη συμμετοχή της Π. Σ. Ε. , της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου και άλλων φορέων έγινε σαφές σε όλους τους παρευρισκόμενους βουλευτές η απαίτηση για απόσυρση των άρθρων 52 και 56 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99 – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98 – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής».
 

Το απόγευμα της 25/1/12, στη Βουλή των Ελλήνων, γνωστοποιήθηκε στους φορείς από τον υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Παπακων/νου η αλλαγή που πραγματοποίησε στο άρθρο 56.
Καθώς η διαδικασία της β’ ανάγνωσης των άρθρων στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ολοκληρώθηκε, απομένουν λίγες μόνο μέρες ως την τελική συζήτησή τους στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.
 

Κατόπιν όλων αυτών επισημαίνουμε τα εξής:
Σε ότι αφορά το άρθρο 52, με το οποίο κάθε φράγμα άνω των 15 MW χαρακτηρίζεται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ουδεμία μεταβολή επήλθε. Αποτελεί παραλλαγή του άρθρου που προσπάθησε να περάσει το ΥΠΕΚΑ στο ν.3851/2010 χωρίς επιτυχία. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι το 1999 (ν. 2244/1994), μικρά υδροηλεκτρικά (ΑΠΕ) θεωρούνταν τα υδροηλεκτρικά μέχρι 5 ΜW. Με το ν. 2773/1999 το όριο διπλασιάστηκε στα 10 MW, όριο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρών Υδροηλεκτρικών (ESHA), ενώ εμμέσως στον ν. 3468/2006 το όριο ανέβηκε στα 15 MW. Ενδεικτικά, στην Ιταλία το όριο είναι 3 MW, στη Γαλλία 8 ΜW, στην Αγγλία 5 MW, στις Ισπανία - Βέλγιο 10 MW. Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) ένα φράγμα θεωρείται ως μικρό όταν το ύψος του είναι μικρότερο από τα 15 μέτρα. Επομένως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος δεν μπορεί όλα τα φράγματα να είναι Α.Π.Ε., και προτείνουμε το όριο να επανέλθει στα 5 MW.
 

Αν και ο κ. υπουργός Π.Ε.Κ.Α. απέσυρε το αρχικό περιεχόμενο του άρθρου 56, έφερε στη θέση του ένα άλλο κείμενο, το οποίο υποβαθμίζει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και την απόφαση του ΣτΕ για τον Άραχθο, παραπέμποντας στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Μαζί με το άρθρο 52 εξακολουθεί να αποτελεί άμεση απειλή για τον Άραχθο και σε καμία περίπτωση δεν αποτρέπει την κατασκευή φραγμάτων σε αυτόν.
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών θεωρεί ότι ο εμπαιγμός και η αυθαιρεσία συνεχίζεται και απαιτεί την απόσυρση των άρθρων 52 και 56.
Καλούμε σε επαγρύπνηση και συστράτευση όλους τους συμπατριώτες μας, τους φορείς της Ηπείρου και της αποδημίας.
Η ώρα των κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων έφτασε.
Καλούμε τους βουλευτές μας να αντιληφθούν έγκαιρα το περιβαλλοντικό έγκλημα που επιχειρείται και να παρέμβουν άμεσα, ώστε να αποσυρθούν -καταψηφιστούν τα άρθρα 52 και 56 πριν να είναι πολύ αργά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ 


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Η θηροφυλακή στον Αμβρακικό

Απτά αποτελέσματα είχε η πρώτη συνεργασία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού με την Ομοσπονδιακή θηροφυλακή της Ε' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου.

Ενώ το ζήτημα της άρσης απαγόρευσης της θήρας σε ζώνες του Αμβρακικού εξακολουθεί να εκκρεμεί, παρά την αρχική απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να επιτραπεί σε συγκεκριμένες ζώνες, για πρώτη φορά, υπάρχει αποτέλεσμα που προήλθε από τη συνεργασία των δύο πλευρών ως προς την αντιμετώπιση των περιστατικών λαθροθηρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου στην τοπική εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, που προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα προς την Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία να συνδράμει με τους θηροφύλακές της, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη λαθροθήρων, ήταν η σύλληψη δύο ατόμων, που κυνηγούσαν στον πυρήνα του πάρκου στη θέση «Ροδιά», έχοντας ήδη σκοτώσει κάποια πουλιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Κυριακής και σε αυτή συμμετείχαν δύο θηροφύλακες της Ε' ΚΟΗ και δύο φύλακες του Φορέα Διαχείρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 λαθροθήρες, που κυνηγούσαν αμφότεροι στον πυρήνα του πάρκου. Και οι δύο είχαν ήδη σκοτώσει κάποια πτηνά, μεταξύ αυτών και έναν λευκοτσικνιά, ενώ κανείς εκ των δύο δεν διέθετε άδεια κυνηγίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν τα όπλα και τα θηράματα.

Ακολούθησε επίσης καταδίωξη δύο άλλων βαρκών επίσης στη «Ρόδι», όπου εντοπίστηκαν οι επιβαίνοντες να κάνουν το λεγόμενο «κλείσμα» στις φαλαρίδες. Οι επιβαίνοντες στις δύο βάρκες δεν κατέστη εφικτό να συλληφθούν, καθώς απομακρύνθηκαν γρήγορα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των θηροφυλάκων.

Σε μία ακόμη περίπτωση, τρία άτομα που επίσης κυνηγούσαν στην ίδια περιοχή αρνήθηκαν στους θηροφύλακες να δώσουν τα στοιχεία τους στον έλεγχο που έγινε, ωστόσο έχουν κρατηθεί τα στοιχεία του αυτοκινήτου στο οποίο επιβιβάστηκαν αργότερα και θα ακολουθήσει και εκεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

«Μετά το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο πλευρών αποδεικνύεται η βάση των επιχειρημάτων της κυνηγετικής οικογένειας σε μεγάλο βαθμό, ότι η λαθροθηρία μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς μόνο στην περίπτωση που αναλάβουν ρόλο και δράση οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Ε' ΚΟΗ. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δύο “αντιμαχόμενων” πλευρών, ώστε από κοινού να αποφασίσουν και να συμφωνήσουν για τις ζώνες όπου θα ασκείται η κυνηγετική δραστηριότητα. Το προαπαιτούμενο αυτήν τη φορά δεν μπαίνει από την πλευρά του Φορέα, αλλά από την πλευρά της κυνηγετικής οικογένειας, που ζητά την άρση της απαγόρευσης του κυνηγίου, ώστε ακολούθως να αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχει εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό.


Μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων της Ε' ΚΟΗ είναι η άμεση πρόσληψη 10 μόνιμων θηροφυλάκων για τον Αμβρακικό, καθώς επίσης και δύο ειδικά διαμορφωμένων σκαφών για τον κόλπο. Οι θηροφύλακες θα ελέγχουν και θα επιτηρούν σε μόνιμη βάση την περιοχή ευθύνης, με εναλλασσόμενες ανά 8ωρο περιπολίες». Και το άρθρο καταλήγει:

«Χωρίς μέχρι και χθες να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης που ζήτησε τη συνδρομή της θηροφυλακής για τον συγκεκριμένο έλεγχο που οδήγησε τελικά και στις συλλήψεις των δύο λαθροθήρων, αυτό που προκύπτει αβίαστα ως συμπέρασμα είναι η αναγνώριση από τα στελέχη του Φορέα αφενός της δικής τους αδυναμίας να ελέγξουν την περιοχή και να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τα φαινόμενα λαθροθηρίας και αφετέρου της σπουδαιότητας που έχει η συμμετοχή και ανάληψη συγκεκριμένης δράσης από την Ομοσπονδιακή θηροφυλακή.

Αυτά βέβαια μέχρι στιγμής παραμένουν σε επίπεδο έκφρασης ευχολογίων, όμως δεν αποκλείεται εντός του επόμενου διαστήματος να μετατραπούν και σε συγκεκριμένες πράξεις».

ΠΗΓΗ: diananews.gr

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Αντιδράσεις για το χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών

Αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ για το «Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών» υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών που Θίγονται από την Ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας».

Της αίτησης είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, από τον οποίο ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ να την αποσύρει.

Σημειώνεται ότι την αίτηση υπογράφουν 111 φορείς, ανάμεσα στους οποίους 22 Δήμοι, η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας, 8 Ομοσπονδίες και 57 Σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος, επαγγελματιών του τουρισμού, αλιέων, οικοπεδούχων, πολιτών, 21 εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων από όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας καθώς και 7 βουλευτές.


Εκτός από την "Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών που Θίγονται από την Ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας", και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για το νέο χωροταξικό.


Ειδικότερα ο ΣΕΘ και εκπρόσωποι του έχουν χαρακτηρίσει αντιαναπτυξιακό τον χαρακτήρα της ΚΥΑ, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν του δίδεται η δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας των υπαρχουσών μονάδων, φρενάρει τον κλάδο και παγώνει τις επενδύσεις, δίνοντας προβάδισμα στους ανταγωνιστές από την Τουρκία και την Ισπανία.


Για τον λόγο αυτό οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) και ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να στραφούν για την ανάπτυξη των εταιρειών τους στο εξωτερικό, ήτοι σε Τουρκία και Ισπανία όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως σημείωσαν, είναι πιο φιλικό.


Πάντως τα όποια σχέδια για ουσιαστική ανάπτυξη – επέκταση στο εξωτερικό απαιτούν αφ΄ ενός σημαντικά κεφάλαια, τα οποία την περίοδο αυτή κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να βρεθούν, και αφ ετέρου σαφή εξωστρεφή παραγωγικό προσανατολισμό που μέχρι σήμερα οι εταιρείες του χώρου δεν είχαν.


Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ο συνολικός τζίρος του κλάδου εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ, από τα οποία, τα 450 εκατ., αφορούν εξαγωγές.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Σοβαρός τραυματισμός κυνηγού

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 αυτοτραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι κυνηγός –μέλος του Συλλόγου μας στην περιοχή Κάτω Κωστηλάτας Θεοδωριάνων. Ο τραυματισμός του συναδέλφου, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός και από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, προκλήθηκε λόγω πτώσης του κυνηγού με συνέπεια την εκπυρσοκρότηση του κυνηγετικού του όπλου.

Ο κυνηγός μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Άρτας.

Για άλλη μια φορά και αφορμή το δυσάρεστο αυτό συμβάν, εφιστούμε την προσοχή των κυνηγών και να τηρούνται απαραιτήτως όλοι οι κανόνες ασφαλείας των κυνηγετικών όπλων.

ΠΗΓΗ:
Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Αίσχος! Σκόρπισαν θανατωμένα και γεμάτα δηλητήρια αρνιά!

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 μας ενημέρωσαν κυνηγοί που είχαν πάει για κυνήγι στην περιοχή Ράμιας – Καταρράκτη, ότι βρέθηκαν μπροστά σε ένα πολύ δυσάρεστο θέαμα και συνάμα πολύ επικίνδυνη και εντελώς ασυνείδητη πράξη. Κάποιος ή κάποιοι είχαν σκορπίσει νεογέννητα αρνιά τουλάχιστον 4-5 και μια προβατίνα «ανοιγμένα», γεμάτα δηλητήρια σε όλη την περιοχή από Ράμια μέχρι Καταρράκτη, τα ζώα ήταν τουλάχιστον 2-3 ημερών.

Αναστάτωση επικράτησε στους κυνηγούς, αφού κινδύνευαν άμεσα τα κυνηγόσκυλα και φυσικά αποχώρησαν. Εδώ πλέον. είμαστε μπροστά σε ένα άλλο γεγονός, ο στόχος προφανώς δεν ήταν τα κυνηγόσκυλα, αλλά οι υποψίες κινούνται πλέον προς το περιβάλλον των κτηνοτρόφων, οι οποίοι χρησιμοποιούν λάθος και επικίνδυνη τακτική για να προφυλαχθούν από τα άγρια ζώα, τακτική η οποία μπορεί να έχει ανεξέλεγκτα και ολέθρια αποτελέσματα, σημειωτέον δε ότι το δηλητήριο ήταν τόσο ισχυρό, που τα έντομα που καθόταν πάνω στα ζώα, ψοφούσαν κατ' ευθείαν.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για να επιληφθούν του σοβαρού αυτού γεγονότος και οι έλεγχοι θα ενταθούν στην περιοχή σε άτομα και διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ως γνωστόν σε περίπτωση σύλληψης ατόμου το λόγο θα έχει η δικαιοσύνη και ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρός και από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας υπάρχει και σχετική επικήρυξη αυτών των ατόμων.

ΠΗΓΗ:
Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Μπεκάτσα με δακτυλίδι

Στις 12 Νοεμβρίου 2011 θηρεύτηκε από το μέλος του Συλλόγου μας Ευάγγελο Μπαλατσό στην περιοχή «Ραδοβίζι» Ιωαννίνων, μπεκάτσα με δαχτυλίδι και με τα στοιχεία P S 10703 MOSKVA.

ΠΗΓΗ:
Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Μεγαλύτερη πτώση οι γενικές άδειες

Η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστο το κυνήγι ...

Με μια μικρή μείωση των αδειών φαίνεται ότι θα κλείσει η κυνηγετική περίοδος 2011-12, μείωση η οποία κατά κάποιο τρόπο ήταν αναπόφευκτη, αφού η συρρίκνωση των εισοδημάτων μας είναι συνεχής και η κατάσταση είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Αδύνατον λοιπόν ήταν να μείνει ανεπηρέαστη και η κυνηγετική οικογένεια, αφού η πλειοψηφία της προέρχεται από χαμηλά οικονομικά στρώματα. Βεβαίως η μείωση δεν αφορά το δικό μας Σύλλογο, αλλά Πανελλαδικά τα πράγματα είναι και χειρότερα.

Μέχρι στιγμής σε μας οι άδειες πλησιάζουν τις 3.000 με αύξηση περισσότερο των τοπικών αδειών, λιγότερο των περιφερειακών και μεγάλη μείωση των γενικών αδειών.

Αισιόδοξο στοιχείο το ενδιαφέρον των νέων παιδιών για την απόκτηση άδειας κυνηγίου, γι' αυτό κάθε φορά που γίνονταν εξετάσεις υπήρχε ικανοποιητική προσέλευση.

Φωτό: Εξετάσεις νέων κυνηγών Κώστας Κατσούλας, Μιχάλης Μπαζάτης(Δασικοί υπάλληλοι), στη μέση ο παπά – Παναγιώτης (Τσινέλος), μια τυχαία συνάντηση και λίγη κουβέντα για τους παλιούς, καλούς φίλους.

ΠΗΓΗ:
Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Αυξάνονται οι μυοκάστορες στον Αμβρακικό

Με γοργούς ρυθμούς αυξάνονται οι πληθυσμοί των μυοκαστόρων στον Αμβρακικό, είδος που τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνει απειλητικές διαστάσεις για την χλωρίδα και πανίδα (τρέφεται κυρίως με νεοσσούς και αυγά) του υγροβιοτόπου.

Στις 17 Οκτώβριου 2011 μας μεταφέρθηκε από κυνηγούς του Αγ. Σπυρίδωνα ένα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους ζώο, σχεδόν 10 κιλά βάρος, που βρέθηκε νεκρό στην περιοχή Στρογγυλής.

Απευθυνθήκαμε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του Νομού, εάν μπορούν να εξετάσουν το εν λόγω ζώο, αλλά μας δήλωσαν αναρμόδιοι.

Το μεταφέραμε σε ιδιώτη κτηνίατρο για να το εξετάσει και να μας ενημερώσει για τις διατροφικές του συνήθειες, πράγμα και το οποίο έγινε και φυσικά επιβεβαιώθηκε.

Επίσης μας ενημέρωσαν τελευταία ότι στην περιοχή των Συκιών και σε απόσταση από τον υγροβιότοπο σκύλος έπιασε ζωντανό μυοκάστορα.

Φωτό: Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Χρήστος Αποστόλου με τους συναδέλφους κυνηγούς Χρήστο Γκαρτζονίκα και Δημήτρη Μπάλλια.

ΠΗΓΗ: Κ.Σ. ΑΡΤΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζοντας την υλοποίηση της πολιτικής για την ουσιαστική προστασία και ανάπτυξη των δασών θέτει από σήμερα σε διαβούλευση μία νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών.
 
Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι οι διαχειριστικές μελέτες δεκαετούς ή δεκαπενταετούς ισχύος.
Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2012.

Υπουργός ΠΕΚΑ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

ΠΗΓΗ: opengov.gr

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΛΑΑΖΑΡ Ελπιδοφόρο εμβόλιο!
Στις 16 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το πρώτο εμβόλιο κατά της λεισμανίασης (καλααζάρ), που κάθε χρόνο είναι υπεύθυνη για τους θανάτους χιλιάδων σκύλων στη χώρα μας και σε άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου.

Το εμβόλιο CaniLeash της Virbac, μίας γαλλικής εταιρείας κτηνιατρικών φαρμάκων, περιέχει πρωτεΐνες του παράσιτου για τις οποίες μπορεί να παράγει αντισώματα το ανοσοποιητικό σύστημα. Χορηγείται σε τρεις δόσεις, με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων. Το κόστος για κάθε δόση κυμαίνεται γύρω στα 50 ευρώ.

Πριν από τον εμβολιασμό προηγείται αιματολογική εξέταση, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο σκύλος είναι αρνητικός στο παράσιτο, δηλαδή δεν φέρει αντισώματα που υποδηλώνουν παλαιότερη λοίμωξη.

Το κόστος του εμβολιασμού είναι υψηλό, ωστόσο εκτιμάται ως σημαντικά μικρότερο από το κόστος της θεραπείας για το καλααζάρ σε περίπτωση μόλυνσης.

Οι κτηνίατροι περιμένουν να ενημερωθούν πιο λεπτομερώς για το εμβόλιο σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα η εταιρεία στις 15 Ιανουαρίου. Το CaniLeash έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη τον περασμένο Μάρτιο. Μετά την Πορτογαλία και την Ελλάδα θα διατεθεί και σε άλλες μεσογειακές χώρες όπου ενδημεί το καλααζάρ.

ΠΗΓΗ: diananews.gr

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Δήλωση Δαπανών και Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε με επιτυχία στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήλωση Δαπανών και Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε ανήλθε στα 28.293.561,12 ευρώ εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 26.878.883,21 ευρώ.
Ο στόχος αυτός επετεύχθη με τη συνεργασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αλιείας, των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την υποβολή αυτή υπερκαλύφθηκε ο στόχος της κάλυψης ν+2 του έτους 2011 κατά 1.111.773,59 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και κατά 3.463.481,80 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Η επιστροφή της κοινοτικής συμμετοχής στη χώρα μας θα γίνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

ΠΗΓΗ:
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...